Aktuální doba posledního 1,5 roku změnila mnohé. Co jsme nečekali, byly reakce mnoha našich klientů, kteří volali a říkali: „Děkujeme, že jste nás již dávno udělali digitální. Aktuálně bychom nebyli schopni zajistit naši produkci, nebo bychom byli značně paralyzování s vysokými hospodářskými ztrátami.“

Nebo jiný telefonát managementu společností mimo oficiální servisní systémy: „Prosím opravte nám v této hrozné pandemické době náš dokument management systém mimo standardní protokol. Řekněte si jakoukoliv cenu, hlavně hned…. Jsme na DMS životně závislí.“

Díky, klienti, za každé poděkování. To nás pohání dopředu. A také jsme opravili vše za standardních podmínek či v rámci dobrých vztahů. A naše hodnotové přátelství roste oboustranně.

Co je společný jmenovatel?

Zodpovědné firmy, zpravidla silné, zdravé. Jejich zodpovědnost ke společnosti, podnikání včetně přístupu k digitalizaci je dovedla na pozici leaderů trhu. Většinou privátní, české, slovenské i nadnárodní. Všichni si uvědomovali důležitost digitálních dokumentů, digitálních informací a jejich zpřístupnění v rámci obchodního cyklu. Nejen pro potřeby firmy, ale i pro zákazníky. Zkrátka tito klienti byli na společenské změny připraveni a jejich reakce byla okamžitá, dopad na produkci nulový, nebo pozitivní.

Abychom nehodnotili jiné – podívejme se, zda kovářova kobyla nechodí bosa. Nechodí. Přechod na komplexní home office byl pro IXTENT v době nutnosti otázkou minut. Ano, našlo se pár věcí k vyladění. Ale všechny vitální funkce firmy již dávno byly digitalizovány. Tím jsme lidem i klientům zajistili absolutní flexibilitu pohybu a možnost práci vykonávat z druhého konce světa.

Reakce digitálních zákazníků – Chceme digitalizovat více.

Vše, co se dá, postupně. Technologie chodí včas do práce, neodmlouvá, zpravidla není nemocná atd. Víme, že doba je nevlídná. Ale za každým mrakem je schované slunce a my musíme být ještě dál a připraveni.

Jakého výsledku IXTENT dosáhl? V minulém roce společnost dosáhla rekordního hospodářského výsledku a digitalizace byla zásadním hnacím motorem. Zkrátka jsme byli připraveni a výsledek se dostavil, nebyl náhodou. Dařilo se po celé Evropě. Pozice sílí.

Položme si otázku: Je něco, co by se nedalo digitalizovat?

Tušíte správně, že většina věcí kolem již dnes vzniká digitálně v počítačích, na našich klávesnicích a systémech. Jen my máme touhu je stále tisknout a nosit na papíře. Ano, informace mohou být zatím interní, decentralizované, ale v budoucnu budou více dostupné. Objem informací a dat rostou díky rostoucím objemům transakcí, pohybu zboží, lidí a majetků narůstá. Postupná integrace systémů také. Určitě máte či znáte oblasti:

  • Obchodní dokumentace.
  • Zdravotnická dokumentace.
  • Stavební dokumentace.
  • Servisní dokumentace.
  • Personální dokumentace.
  • Data z informačních systémům atd.

My už přeci digitální jsme!

V běžném občanském životě už běžně akceptujeme elektronické letenky, zákaznické portály, zákaznické karty v elektronické peněžence, elektronikou jízdenku a jiné dokumenty 21. století. Naše děti bez obrazovky v ruce už nefungují a jízdní řád autobusů hledají jen v apce.

Proč bychom měli pro určité, možná nemoderní konzumenty, nově vzniklá digitální data zcela nesmyslně konvertovat do analogové podoby nebo digitální podobu tvrdošíjně neposkytovat/neprodukovat?

Digitál nebo analog?

Řekněme, že podlehneme tlaku setrvačnosti doby minulé, vytáhneme peníze z peněženky a pro stále menší skupinu konzumentů data převedeme zpět do analogové podoby – například je vytiskneme na papír z informačních systémů. Nebo papír namísto elektronické výměny budeme požadovat.

S analogovými daty konzument „cosi“ vykonává a na nás je, abychom je opět pro budoucnost digitalizovali. Zpravidla zase za naše těžce vydělané peníze, případně náklady přeneseme na občana nebo zákazníka. Nezačíná to být drahé? Asi správně tušíte, že ano.

Když se rozhlédnete kolem sebe najdete ve své práci i běžném životě mnoho příkladů, kde si další digitalizaci dovedete představit. A když budete přemýšlet ještě dál, zjistíte, že nová digitální služba se může víc a víc vylepšovat. Zkrátka nás stále posunuje o kus dál.

Ano, digitalizace je nekonečná a potkáme ji i v oborech, kde jsme si ji před pár lety nedokázali ani představit. Například i reprodukovaná medicína nás k digitalizaci tlačí, byť raději bychom zachovali alespoň malinko analogových postupů.

Hrozba digitalizace, státní úředník.

Můžete mi pomoc pochopit, proč je v současnosti plat státního úředníka vyšší než specialisty v soukromém sektoru, přičemž jejich počet neklesá, jejich příjmy dále rostou přes opakované přísliby změn? Hrozba! Všichni budou chtít být státním úředníkem. A to už od školky. Pro mě nepřípustné! Jako léčbu diagnózy „Státní úředník“ navrhuji digitalizaci. Procesní zjednodušení všeho, co se dá. A že toho není málo. Výsledek? Očištění společnosti, efektivní nakládaní s vybranými daněmi těch, kteří peníze tvrdou prací tvoří. Pokud půjdeme v úvaze dál – proč potřebujeme platit tak vysoké daně po digitalizaci agend? Nepotřebujeme. Můžeme mít ze své práce v soukromém sektoru víc ze života a současně méně prostoru pro korupci.

Zkrátka kde lze nahradit člověka technologií, udělejme to. I když odpověď, zda digitalizace ve státě je možná, není pocitově jednouchá. Správná odpověď je však samozřejmě ANO, vyžadujme ji. Vyžadujeme ji ukázkou příkladů digitazice ze soukromého sektoru nebo naprosto tvrdě. Nenechme se odbýt, že je to složité apod. Jinak tvrdě zaplatíme my. Dobrá zpráva je, že stát ze sebe svojí nečinností vyrobí „rezervaci analogového života“, přijde z přehřátí atmosféry dokumentových agend tsunami. Jen bohužel nevíme, kdy a koho navíc smete.

Závěrem, digitalizaci nelze zastavit!

Děkujeme za aktuální společenské změny, které akcelerovaly další nutnost digitalizace. Už ji nelze zastavit. Jen podpořit. Digitalizace, která stála v koutě na hanbě společnosti dlouhé roky. Je dobrá doba na změnu – tlačte s námi na digitalizaci vždy a všude. Digitalizujte cokoliv, co se dá. Digitalizace je nekonečná. IXTENT je tu pro vás, rádi vám poradíme, jak postupnými kroky digitalizací projít. S profitem!

Díky vám, děkující digitální klienti. Jste ověřením realizovatelnosti, ukazujete cestu a jste nositelem dobrých změn.