Mezinárodní biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem nových protinádorových léčivých přípravků oslovila IXTENT s projektem co největší automatizace a efektivity svých procesů.

Cílem požadovaného řešení bylo:

  1. Eliminovat outsourcing logistických procesů, centralizovat důležité dokumenty, sjednotit vzhled interních systémů pro různé uživatele (nemocnice, lékaře, leukaferetická centra, samotného zadavatele).
  2. Zavést systém pro podporu rozhodování při plánování výroby (automatizovat jej, eliminovat možné chyby).
  3. Reporting pro optimalizaci nákladů.
  4. Evidence a správa (nemocnic, lékařů, leukaferetických center, vyrobených preparátů).
  5. Registrace pacientů.
  6. Plánování s ohledem na možnosti jednotlivých účastníků celého procesu (vyšetření, odběry, transporty, výroba).
  7. Napojení na externí systémy.

Řešení postavila společnost IXTENT na platformě SharePoint 2010, navrhla parametrizovatelné řešení, kde jsou snadno nastavitelné proměnné a limity, rovněž customizovatelné formuláře a workflow.

Dále byl implementován Document Management System, který zahrnoval řízený přístup a oprávnění dokumentům, systém auditu a historie, rovněž dlouhodobou archivaci v souladu s legislativou. V logistice bylo pro automatizaci procesů využito vhodné workflow a formulářové technologie včetně systému notifikací a eskalací.

Pro tuto implementaci byly nejlepší technickou volbou platformy Microsoft SharePoint 2010 a archivační server OpenText. Workflow Nintex vylepšuje standardní pracovní postupy pro MS SharePoint, jelikož má uživatelsky přívětivější grafické rozhraní, správci systému mohou snadno upravovat pracovní toky, což snížilo náklady na implementaci.

Zadavatel je s řešením velmi spokojen, neustále jej rozvíjí a řeší další agendy elektronickou cestou.