Vydali jsme novou verzi našeho produktu IXTENT ISDS Connector, IXTENT ISDS Connector 5.2. Tato verze přináší dlouho očekávaného poskytovatele Document Pipeline pro ISDS integrace proti světu OpenText, což nám umožňuje realizovat upgrade na novou verzi konektoru téměř u všech zbývajících zákazníků, kde to dříve nebylo možné. Dále tato verze přináší řadu vylepšení a oprav, které zvyšují robustnost a efektivitu řešení.

Release notes:

 • Přidán nový Document Pipeline provider.
 • Přidána podpora pro doručenky typu EV6 a EV8.
 • Přidána podpora pro validaci odchozích zpráv a nový stav „Invalid“. Odchozí zprávy ze všech providerů jsou teď validovány, aby obsahovaly alespoň jednu přílohu, jinak se konektor ani nepokusí o nahrání do ISDS a úkol zprávy je nastaven na „Failed“.
 • Aktualizace ISDS služeb na verzi 2.36.
 • Vylepšeno logování Scheduleru a optimalizace načítání konfigurace.
 • Opraven problém, kde selhané stažení doručenky nebylo možné korektně restartovat.
 • Opraveny styly v zobrazení detailu reportu ve webové administraci.
 • Opraven problém, kde Scheduler nesprávně logoval do logů Downloaderu. Akce stahování a odesílání spouštěné Schedulerem jsou teď navíc logovány do samostatných souborů.
 • Opraven problém, kde byl proveden pokus o stažení nebo odeslání, když už tato akce běžela.
 • Přidáno konfigurační nastavení „expect100continue“, které bylo původně doporučeno jako dočasný fix pro neplánovanou změnu chování služeb ISDS, do výchozí konfigurace Uploaderu a Scheduleru.
 • Pro SharePoint providery přidána transformace názvů složek v SharePointu na bezpečné názvy bez nepodporovaných znaků. Opravuje se tím také specifický problém, kdy stažení zprávy selhalo, pokud název složky končil tečkou.
 • V SharePoint providerech změna výchozích hodnot v konfiguraci pro SharePoint složky, kde byly znaky ‘\’ nahrazeny ‘/’.
 • Pro SharePoint providery je pole „OVM“ v Drop Boxu SharePoint aplikace teď nepovinné, protože je tato hodnota ignorována ISDS.
 • Změněno chování SharePoint providerů pro odchozí zprávy bez příloh – zprávy teď nejsou providerem ignorovány a při pokusu o odeslání se v SharePointu zobrazí chybová hláška.
 • Vylepšeno hlášení chyb SharePoint providery v případě chybějících polí v SharePoint aplikaci – chybová hláška teď obsahuje název nenalezeného pole.
 • V SharePoint Online provideru nahrazena zastaralá knihovna „PnP Sites Core“ moderní knihovnou „PnP Framework“.
 • Odstraněno nepodporované nastavení „Delivery Info Template“ z konfigurace Email provideru pro stahování přijatých zpráv.
 • Oprava problému v Email provideru, kde generování emailových zpráv selhalo, pokud nebyla vyplněna adresa odesílatele v nastavení „From“.
 • Odstraněn problém ve Web Service provideru, kdy provider nesprávně zasílal informaci webové službě, že došlo k chybě při odeslání datové zprávy.
 • Upraveny popisy konfiguračních nastavení Web Service provideru, aby odpovídaly konvencím zaužívaným v ostatních providerech.