Vydali sme novú verziu nášho produktu IXTENT ISDS Connector 5.2. Táto verzia prináša dlho očakávaný Document Pipeline provider pre integrácie ISDS voči OpenText svetu, čo nám umožní realizovať upgrade na novú verziu konektora pre takmer všetkých zostávajúcich zákazníkov, kde to doteraz nebolo možné. Táto verzia ďalej prináša množstvo vylepšení a opráv, ktoré zvyšujú robustnosť a efektivitu riešenia.

Release notes:

 • Přidán nový Document Pipeline provider.
 • Přidána podpora pro doručenky typu EV6 a EV8.
 • Přidána podpora pro validaci odchozích zpráv a nový stav „Invalid“. Odchozí zprávy ze všech providerů jsou teď validovány, aby obsahovaly alespoň jednu přílohu, jinak se konektor ani nepokusí o nahrání do ISDS a úkol zprávy je nastaven na „Failed“.
 • Aktualizace ISDS služeb na verzi 2.36.
 • Vylepšeno logování Scheduleru a optimalizace načítání konfigurace.
 • Opraven problém, kde selhané stažení doručenky nebylo možné korektně restartovat.
 • Opraveny styly v zobrazení detailu reportu ve webové administraci.
 • Opraven problém, kde Scheduler nesprávně logoval do logů Downloaderu. Akce stahování a odesílání, spouštěné Schedulerem, jsou teď navíc logovány do samostatných souborů.
 • Opraven problém, kde byl proveden pokus o stažení nebo odeslání když už tato akce běžela.
 • Přidáno konfigurační nastavení „expect100continue“, které bylo původně doporučeno jako dočasný fix pro neplánovanou změnu chování služeb ISDS, do výchozí konfigurace Uploaderu a Scheduleru.
 • Pro SharePoint providery přidána transformace názvů složek v SharePointu na bezpečné názvy bez nepodporovaných znaků. Opravuje se tím také specificky problém, kdy stažení zprávy selhalo, pokud název složky končil tečkou.
 • V SharePoint providerech změna výchozích hodnot v konfiguraci pro SharePoint složky, kde byly znaky ‘\’ nahrazeny ‘/’.
 • Pro SharePoint providery je pole „OVM“ v Drop Boxu SharePoint aplikace teď nepovinné, protože je tato hodnota ignorována ISDS.
 • Změněno chování SharePoint providerů pro odchozí zprávy bez příloh – zprávy teď nejsou providerem ignorovány a při pokusu o odeslání se v SharePointu zobrazí chybová hláška.
 • Vylepšeno hlášení chyb SharePoint providery v případě chybějících polí v SharePoint aplikaci – chybová hláška teď obsahuje název nenalezeného pole.
 • V SharePoint Online provideru nahrazena zastaralá knihovna „PnP Sites Core“ moderní knihovnou „PnP Framework“.
 • Odstraněno nepodporované nastavení „Delivery Info Template“ z konfigurace Email provideru pro stahování přijatých zpráv.
 • Oprava problému v Email provideru, kde generování emailových zpráv selhalo, pokud nebyla vyplněna adresa odesílatele v nastavení „From“.
 • Odstraněn problém ve Web Service provideru, kdy provider nesprávně zasílal informaci webové službě, že došlo k chybě při odeslání datové zprávy.
 • Upraveny popisy konfiguračních nastavení Web Service provideru, aby odpovídali konvencím, zaužívaným v ostatních providerech.

Plné release notes dostupné TU