Projektová kancelář IXTENT

Nebuďte zavaleni haldami papíru, veďte své projekty standardizovaně, automatizovaně a efektivněji než kdy dříve!

Proč opakovaně vytvářet něco, co za nás může dělat systém automaticky?
Proč nemít aktuální přehled o stavu projektu?

Spořte svůj čas, peníze a místo pro papírový archiv…
Pracujte v souladu se standardizovanými projektovými fázemi…

S naším řešením získáte možnost:

 • nástroje pro standardizaci průběhu projektů,
 • automatizované správy a organizace projektů,
 • efektivního řízení projektů,
 • přednastavené projektové složky a šablony dokumentů,
 • připomínkování dokumentů, verzování,
 • nastavení workflow (pracovního toku),
 • schvalování projektů on-line,
 • archivace vyřešených úkolů/nepotřebných dokumentů,
 • nastavení oprávnění, rolí, autorizací, auto-klasifikací dokumentů,
 • efektivní týmové spolupráce na projektech v reálném čase,
 • knowledge base projektů (nástroj pro tvorbu znalostní báze).

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ IXTENT je finančně dostupné, spolehlivé a škálovatelné řešení založené na platformě Microsoft SharePoint vhodné pro jakýkoliv typ organizace.

Project Office je řešení vyvinuté společností IXTENT jako univerzální řešení SharePoint (implementovatelné do jakéhokoli prostředí SharePoint). Toto řešení umožňuje přizpůsobitelnou tvorbu a správu projektů. Každý projekt je reprezentován webem SharePoint v kolekci webů. Jedná se o krabicové řešení, které je jednoduše škálovatelné/přizpůsobitelné svému uživateli skrze XML.

Nejsilnější funkcí Project Office je jeho schopnost nastavovat nové projekty podle vysoce konfigurovatelných šablon projektů. Šablona projektu je soubor XML, který obsahuje nastavení projektu a může obsahovat mnoho dalších artefaktů (předdefinované struktury „složek“ podle metodiky projektu nebo vnitřních předpisů a dokonce i šablony jako jsou kontrolní seznamy, formuláře nebo standardizované dokumenty).

Komu naše řešení pomáhá…
Švýcarská rodinná firma s dlouholetou tradicí ve stavebnictví

Pro klienta z odvětví stavebnictví zavedl IXTENT automatizovaný systém správy a řízení projektů. Řešení využívá 50 oddělení firmy, každé oddělení má svůj web, přičemž každý tento web může mít x podřazených webů dle počtu projektů. Na hlavní stránce projektového webu je seznam všech podwebů a jejich statusy.

Jak to vypadá v praxi?

Projektový manažer si při zakládání dalšího projektu jednoduše nakliká parametry, tj. vybere šablonu projektu (dle účelu webu collaborate/knowledge), vybere verzi jazyka, vzhled SharePointu, nastaví úrovně oprávnění pro uživatele, šablony pro typy dokumentů, oklasifikuje atributy… a projekt může začít. Systém hlídá standardizované procesy projektů, nemůže se stát, že by byla některá z fází vynechána.

Organizace má tedy díky nástroji Project Office své procesy plně pod kontrolou.

Řešení pro našeho klienta z oboru stavebnictví se skládá z několika kolekcí webů obsahujících standardní weby a artefakty služby SharePoint a doplňkové řešení IXTENT Project Office.

Kolekce kořenových webů slouží jako prezentační vrstva celého řešení SharePoint a je hlavním vstupním bodem pro každého uživatele. Dále existují specializované kolekce webů, které jsou součástí vrstvy spolupráce a poskytují uživatelům prostor pro vytváření, spolupráci nebo hledání informací. Pro každou divizi a oddělení společnosti existuje kolekce webů, která poskytuje další podweby skrze šablony.

Ukázka systému…
Validace a přepnutí fáze projektu
Report úspěšného vytvoření projektu

Naše kompetence:

Společnost IXTENT disponuje dlouholetou kompetencí pro oblast SharePoint implementací, má několik desítek spokojených zákazníků na SharePoint platformě v rámci celé Evropy (lokální reference na vyžádání).
Microsoft platforma patří spolu s řešením OpenText mezi úzkou specializaci společnosti IXTENT.

Aktuálně je IXTENT Silver partner Microsoftu s těmito 5 kompetencemi:

 • Application Development,
 • Application Integration,
 • Collaboration and Content,
 • Datacenter,
 • Messaging

Partnerské kompetence jsou záležitostí prestiže a zárukou pro naše zákazníky, že společnost disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných zaměstnanců.

Pro více informací k produktu IXTENT Project Office nás kontaktujte na e-mailu sales@ixtent.com nebo telefonu +420 222 363 653.