IXTENT oznamuje ukončenie projektu a overovacej poprojektovej prevádzky po upgrade systému Readsoft INVOICES (Lexmark International Technology S.A.) v Danfoss Power Solutions, a.s..

Európske zúčtovacie centrum v Považskej Bystrici zabezpečuje pre pobočky v ďalších krajinách EU digitalizáciu papierových faktúr, príjem a spracovanie faktúr v elektronickej forme a vyťažovanie dát z týchto faktúr pomocou systému INVOICES.

Na jeseň 2015 bol spustený projekt upgrade tohto systému na aktuálnu verziu INVOICES 5-8. V priebehu projektu IXTENT vykonal upgrade jednotlivých modulov riešenia, výmenu niektorých modulov za nové, efektívnejšie moduly s lepšou funkcionalitou.

Prínosom projektu boli okrem vylepšenia výkonnosti a stability aj niektoré vylepšenia v oblasti nastavenia systému a profilov pre jednotlivé krajiny a tiež optimalizácia pre dosiahnutie vyššej úspešnosti a správnosti vyťažených dát.

Danfoss Power Solutions, a.s. od roku 2013 využíva aj rozšírené služby aplikačnej podpory pre uvedený systém od spoločnosti IXTENT, ktorá prináša zabezpečenie požadovanej dostupnosti systému a minimalizáciu rizika výpadku systému a tým prestojov pracovníkov.

Pre viac informácií kontaktujte:
IXTENT Slovakia s.r.o.
Jozef Novota
Šulekova 2
SK 811 06 Bratislava
Tel: +421 905 668682
E-mail: sales@ixtent.com

Danfoss Power Solutions, a.s.

Na celom svete sa výrobcovia mobilných pracovných strojov obracajú na Sauer-Danfoss ako na spoločnosť s najinovatívnejšími riešeniami v oblasti pohonov mobilných strojov a pre podporu ich riadiacich a servoriadiacich, pohonných, pracovných a ovládacích funkcií. V rámci partnerskej spolupráce ponúkame našim zákazníkom špičkové a vysoko výkonnostné systémy a komponenty pre široký sortiment mobilných aplikácií.