O společnosti

Modrá pyramida stavební spořitelna je specialistou na finanční plánování. Nabízí produkty z oblasti úvěrů na bydlení, spoření, investic, každodenního bankovnictví a pojištění. Díky rozsáhlému týmu finančních poradců připravuje zájemcům finanční plány na míru, již 25 let.

Vzájemná spolupráce

Společnost IXTENT spolupracuje s MPSS již řadu let. Počátek spolupráce se datuje do roku 2007, kdy IXTENT migroval eArchiv z důvodu změny vlastnické struktury spořitelny.

V roce 2009 spolupráce pokračovala na projektu archivace zpráv z datových schránek, v tomto řešení byl použit vlastní produkt IXTENT – ISDS Connector.

Rok 2012 přinesl další implementaci – elektronické zpracování a archivaci ekonomických dokumentů jako jsou smlouvy, objednávky a faktury. Tento krok byl logickým využitím již provozovaného elektronického archivu pro další typy dokumentů.

Nový projekt na sebe nenechal dlouho čekat, v roce 2014 oslovila MPSS společnost IXTENT s žádostí o rozšíření stávajícího elektronického archivu o tzv. biometrický archiv, v němž jsou archivované dokumenty navíc doplňovány biometrickým podpisem klienta.

Aktuální projekt

MPSS využívá technologie OpenText, které disponují všemi požadovanými funkcionalitami pro zabezpečení a dlouhodobou důvěryhodnost z pohledu legislativy. V uplynulých dnech proběhl upgrade platformy OpenText na verzi řady 16, jedná se o třetí upgrade zajištěný společností IXTENT.

Výhled

Modrá pyramida je moderní digitální společností, která se v tomto směru neustále rozvíjí, v současné době probíhá spolupráce Pyramidy a IXTENTu na inovativním projektu, jehož přirozenou součástí bude i eArchiv.