Saneca Pharma

O zákazníkovi

Společnost Saneca Pharma je přední organizací zaměřenou na vývoj a smluvní výrobu farmak. Je uznávaným odborníkem ve vývoji a výrobě účinných látek – hotových tekutých, polotuhých a pevných lékových forem. Jedná se o největší farmaceutickou společnost na Slovensku, její tým tvoří více než 600 zaměstnanců. Nabízí široké spektrum technologií a odborností.

Řešení společnosti IXTENT

Společnost Saneca Pharma, dlouholetý klient firmy IXTENT, oslovila svého dodavatele softwarového řešení požadavkem na upgrade archivačního serveru na nejnovější verzi. Projekt započal v lednu, kdy zaměstnanci společnosti IXTENT zanalyzovali situaci u objednatele, v průběhu března proběhl úspěšný upgrade archivačního serveru OpenText pro SAP z verze 9.7 na verzi 16.2. Spolu s touto operací byla provedena i aktualizace Enterprise scanu a Windows vieweru. Upgrade proběhl zcela dle plánu a bez jakýchkoliv kolizí.

K čemu slouží nástroj Enterprise scan?

OpenText ™ Imaging Enterprise Scan je perfektní IT řešení pro organizace, které chtějí využít podnikatelské hodnoty konverze papírových dokumentů do elektronického formátu. Automatizace celého procesu – zachycení a ukládání dat ze skenerů, faxů, e-mailů a dalších zdrojů – pomáhá podnikům:

 • urychlit a automatizovat podnikové procesy;
 • snížit požadavky na fyzické uložení;
 • aplikovat zásady správy záznamů a další obchodní pravidla;
 • snadno vyhledat a sdílet dokumenty.

K čemu slouží nástroj Windows viewer?

Umožňuje:

 • posouvání, otáčení a přibližování pomocí snadno použitelného náhledu stránek dokumentů;
 • připojení dokumentů s poznámkami, které jsou automaticky označeny současným datem, časem a jménem uživatele;
 • přidání, úpravu a zobrazení poznámek, včetně prvků výkresu – jako jsou šipky, řádky, značky, značky zaškrtnutí a prvky textu;
 • využití možnosti překrývání formulářů umožňující zobrazení dokumentů dohromady v původní podobě, ve které byly vytištěny;
 • tisk nebo lokální uložení dokumentů s automatickým vykreslením dokumentů;
 • provádění bezplatného volání textu v dokumentech, jako jsou dokumenty ASCII, ALF (Advanced List Format) a dokumenty OTF (Output Text Format).
 • podporu formátů ASCII, ALF, OTF, TIFF / FAX a JPEG. Dokumenty PDF jsou podporovány ve službě Web Viewer a Windows Viewer.