Štátna pokladnica na Slovensku je rozpočtová organizace zřízená ze zákona dne 1. ledna 2003. Její hlavní činností je komplexní finanční management veřejných financí a řízení státní hotovosti, dluhu i investic. Nejaktuálnější verzi archivního serveru jí zajistila společnost IXTENT.

Štátna pokladnica je jednou z nejdůležitějších finančních institucí na Slovensku, její vedení se snaží o to, aby veškeré interní systémy byly co nejmodernější a nejbezpečnější. Proto bylo rozhodnuto o provedení upgradu stávajícího archivního DMS systému, postaveného na řešení Archiving and Document Access for SAP od firmy OpenText, na nejnovější verzi 16.2. Zároveň proběhla změna bezpečného úložiště z platformy Windows na Linux a migrace dat do nového úložiště. Následně byla provedena instalace nové verze OpenText TCP na 16.1. a převedení Document Pipeline pro šest různých zdrojů dokumentů (například generované sestavy ze SAP, naskenované dokumenty, systémové logy,…). Důležitý byl i upgrade komponent v SAP systému a samotná customizace systému dle požadavků klienta.

Samotný upgrade trval přibližně 14 dní, upgradu však předcházel přípravný proces. Celý projekt byl společností IXTENT dokončen po necelých třech měsících.