IXTENT zavedl interní standard projektového řízení dle principů PRINCE2 a také centrální registr rizik, kterým jsou certifikovaní všichni projektoví manažeři IXTENTu.

Od loňského roku modifikujeme v IXTENTu interní standardy projektového řízení dle principů PRINCE2. PRINCE2 je standard projektového řízení původně vyvinutý vládou Spojeného království pro řízení IT projektů, v současnosti je ale využívání i mimo IT. Důvodem je zejména snaha managementu mít pod kontrolou významné a strategické projekty firmy, zlepšit proces učení se z vlastních zkušeností a soustředit se na reálný přínos řešení pro klienta.

Kromě toho, že jsme implementovali standard, jsou na jeho znalost zároveň certifikování všichni projektoví manažeři ve firmě. Součástí implementace bylo i zavedení centrálního registru rizik. Díky tomu je top management společnosti v reálném čase informován o stavu významných projektových i neprojektových rizik a přijatých opatřeních.