3.-5. 11. 2017 proběhl náročný upgrade systému OpenText navázaného na moduly SAPu ve společnosti Voith. O zdárný průběh akce se zasadil 7členný tým IXTENT spolu s projektovým týmem Voith.

Rozhodnutí o aktualizaci centrálního systému pro správu obsahu a archivace na nejnovější verzi – OpenText 16.2 – bylo učiněno již před šesti měsíci. Od té doby proběhla řada simulací a příprav, aby byl zajištěn hladký průběh ostrého přechodu. Upgrade postihl veškeré komponenty SW OpenText, především v rámci platformy Extended ECM for SAP.

Největší výzvou bylo vypnout systémy současně (přes více časových pásem) bez omezení jednotlivých uživatelů během hlavní pracovní doby. Připravený krizový plán nebyl třeba, projekt se uskutečnil podle plánu a k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Martin Schiller, výkonný viceprezident společnosti Voith, k upgradu podotkl: „Jsem velmi rád, že tento náročný přechod na novější verzi systému byl realizován bez technických komplikací. Je vidět profesionální příprava a součinnost projektového týmu v oblasti informačních technologií s mezistátním a mezioborovým zaměřením.“

Realizačnímu týmu IXTENT se během upgradu povedlo zajistit stabilní fungování datové a archivační infrastruktury. Cílem aktualizace byla harmonizace verzí všech komponent OpenText, dále pak zvýšení bezpečnostních opatření systému a současně snížení množství hodin potřebných na jeho údržbu. S modernizací systémů pro správu obsahu a archivace souvisí i vyšší výkonnost ostatních systémů Voith.