Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX), přední poskytovatel programového vybavení v oblasti podnikové správy dokumentů (Enterprise Content Management – ECM), reprezentovaná ve střední a východní Evropě společností IXTENT, dnes oznámila neauditované výsledky druhého čtvrtletí finančního roku, které končilo 31. Prosince 2008.

Celkový obrat za druhé čtvrtletí dosáhl 207,7 mil. USD, což představuje nárůst 14% oproti obratu 182,5 mil USD dosaženým za stejné období loňského fiskálního roku. Obrat z licencí přitom dosáhl 64,9% a zaznamenal tak 18% růst oproti 55,2 mil USD druhého čtvrtletí minulého fiskálního roku.

„Vidíme stabilní poptávku po řešeních správy dokumentů napříč všemi odvětvími, stejně jako rostoucí zájem řešení pro automatizaci procesů,“ konstatoval John Shackleton, výkonný ředitel společnosti Open Text. „Vzhledem k recesi v našem odvětví jsem výsledky za toto čtvrtletí nesmírně potěšen. Vedli jsme si dobře ve všech hlavních segmentech, hladce proběhla integrace společnosti Captaris a máme solidní základy pro pokračování ve stejně dobrých výsledcích.

Pro více informací kontaktujte:
Petr Němeček
Marketing Manager
+420721456 924
petr.nemecek@ixtent.com

Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu získáte návštěvou www.opentext.com.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a “papírových” dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com