Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, po necelém roce a půl působení na českém trhu úspěšně ukončila finanční půlrok aktivní obchodní bilancí.

Implementací projektových řešení u zákazníků dosáhla společnost pozitivního hospodářského výsledku za 1. polovinu fiskálního roku 2005, který končil v prosinci 2004. Současně oproti předchozímu období výrazně vzrostl prodej nových licencí. Na zbytku příjmů se podílely konzultační a servisní služby.

Novými zákazníky IXTENT v České republice se staly společnosti Pražská plynárenská, a.s., TCHAS-SERVIS, s.r.o, Robert Bosch, s.r.o a Plzeňský Prazdroj, a.s., na Slovensku ISTROBANKA, a.s., na rumunském trhu společnost Unilever, v Maďarsku Holcim a z globálních zákazníků společnosti koncernu E.ON v ČR a SK. Celkem společnost získala za uplynulý rok 12 nových klientů.

Společnosti IXTENT se podařilo v průběhu roku zrealizovat projekty na bázi nových produktů. Jedním z nich je řešení Livelink Web Content Management pracující na platformě IXOS, které zahrnuje veškeré potřebné nástroje pro sestavování portálových, intranet nebo extranet řešení, integrování, rozmístění a zachování složitých websites. Z nových řešení pak implementace Business Process Managementu pro elektronickou podporu vnitrofiremních procesů, zajištění toků dat a dokumentů.

Mezi zajímavé realizované projekty lze považovat :

  • realizace obecných poradenských služeb v oblasti procesního managementu, zpracování dokumentů a dat a jejich archivaciintegrační projekty pro správu dokumentů napříč podnikovými aplikacemi
  • nasazování Knowledge Managementu pro vytěžování informací z distribuovaných dokumentových a datových zdrojů
  • realizace archivace libovolných ERP a zákaznicky specifických systémů pomocí technologie COLD

Portfolio společnosti IXTENT se zabývá zpracováním nestrukturovaných informací prostřednictvím systémů pro správu obsahu dokumentů a dat v prostředí firemních aplikací (CMS – Content Management System), internetu a intranetu (WCM – Web Content Management), systémů pro správu dokumentů (DMS – Dokument Management System), workflow systémů – (PMS – Process Management System), archivace dat a dokumentů. Portfolio produktů je podporováno poskytováním poradenských služeb v oblasti archivace dat, dokumentů a zpracováním obsahu, řešením znalostního vyhledávání dat a dokumentů s následným zpracováním obsahu a nabídku digitalizace a zpracování papírových dokumentů prostřednictvím OCR/ICR technologií.

Díky celosvětově používaným systémům pro evidenci požadavků a řešení poskytuje IXTENT podporu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nedílnou součástí služeb je i zajištění servisu prostřednictvím Hot Line, Help Desk a On Site Support (podpora na místě).

Ve spolupráci s partnerskou společností ReadSoft přináší IXTENT na trh nové řešení s názvem DOCUMENTS a tak činí další kroky ve svém vytyčeném cíli – umožnit svým zákazníkům stát se „bezpapírovou“ společností s efektivními podnikovými procesy a prostřednictvím nabízených řešení a kvalifikovaného servisu posílit jejich konkurenceschopnost. Předností DOCUMENTS je zpracování libovolného druhu dokumentu ať v papírové nebo elektronické podobě, automatizace vytěžení požadovaných informací a předání k dalšímu zpracování do podnikových informačních systémů.

Úspěchem společnosti je současně založení dceřiné společnosti IXTENT Slovakia s.r.o, prostřednictvím které si IXTENT slibuje bližší kontakt se slovenskými zákazníky, lepší rozeznání obchodních příležitostí, každodenní přítomnost na trhu a zkvalitnění služeb poskytovaných na Slovensku. Tento krok je i logickým vyústěním téměř trojnásobného růstu velikosti firmy za loňský kalendářní rok.

Mezi priority společnosti IXTENT na další období patří plánovaný rozvoj společnosti, vysoká kvalita poskytovaných služeb a zajištění vedoucí pozice v oblasti zpracování obchodních dokumentů na trzích v České republice a na Slovensku.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com nebo kontaktujte PR agenturu:

PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trhu ČR a SR. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.