Společnost IXTENT s.r.o., přední dodavatel komplexních řešení ECM, ukončila další finanční rok s meziročním zhodnocením obchodní bilance indexem 1,76.

Ve 4. roce své existence dosáhla společnost IXTENT s.r.o. celkový obrat 51 mil. CZK. Společnost dosahuje pozitivní obchodní bilance od svého založení, v uplynulém finančním období své tržby téměř zdvojnásobila.

Výrazně vzrostl meziroční prodej nových licencí o 373 % a podíl konzultačních a servisních služeb o 40%. Na zbytku příjmů se podílejí dodávky zbylých technologických celků, nezbytných pro komplexní dodávky, na které se IXTENT zaměřuje.

IXTENT s.r.o. získala v České republice mnohé nové klienty – společnosti GECO Tabak, a.s., Walmark, akciovou společnost Modrá pyramida stavební spořitelnu, ČD-Telematika a.s., Ringier ČR, Zentiva CZ s.r.o. , Siemens s.r.o. Zcela zásadně rozšířila své aktivity dceřiná společnost na Slovensku, kde přidala do svých referencí např. tyto významné klienty: Sauer-Danfoss a.s. a Allianz Business Servicess, a.s. Byly rovněž podepsány kontrakty na rumunském trhu se společnostmi E.ON Gaz Romania S.A., E.ON Moldova a na přelomu roku také Danone Romania. Byly rozšířeny projekty se společnostmi globálních zákazníků: E.ON, Allianz, Telefónica O2. Za uplynulý rok potvrdila mateřská společnost IXTENT 12 významných referencí, což lze v oboru ECM považovat za unikátní úspěch.

V uplynulém finančním roce IXTENT posílil obchodní i realizační tým v zájmu budování a rozvoje obchodních vztahů se zákazníky a partnery společnosti. Společnost dále rozvíjela odbornost svých zaměstnanců cestou certifikací – pro řešení Livelink DMS (Open Text), Microsoft, ReadSoft, Kofax a zcela nově pro IBM ECM. Tento krok byl další posun k platformové nezávislosti společnosti.

IXTENT s.r.o. je předním poskytovatelem řešení Livelink ECM (Open Text) ve střední a východní Evropě, kde byl oceněn titulem The Best Performing Partner Open Text. Kromě toho společnost IXTENT pokračuje ve vlastním vývoji celé řady unikátních řešení, která jsou zpětně integrována do nových verzí produktů. K nejvýznamnějším jednoznačně patří ojedinělé řešení elektronických časových razítek pro archivaci elektronických dokumentů.

Z rozsáhlých řešení se podařilo v průběhu roku implementovat DMS, workflow pro dodavatelské faktury, PDMS a BPM, řešení pro dokument managementu jakostní a registrační dokumentace, automatizaci zpracování finančních dokladů ReadSoft INVOICES a opakovaně datové archivace pro systémy SAP.

Portfolio společnosti IXTENT nabízí různá řešení pro správu obsahu dokumentů a dat v prostředí podnikových aplikací (především SAP), internetu a intranetu (WCM – Web Content Management), systémů pro správu dokumentů (DMS – Dokument Management System), workflow systémů (BPM – Business Process Management), archivace dat a dokumentů. Společnost IXTENT se profiluje jako společnost dodávající komplexní řešení od analýzy, návrhu optimálního řešení, komplexní realizaci vč. následných služeb podpory (24×7 v českém a anglickém jazyce). Podstatnou část obratu společnosti představují řešení archivace dat, dokumentů a zpracování obsahu, řešení workflow, znalostního vyhledávání dat a dokumentů s následným zpracováním obsahu, nabídky digitalizace a zpracování papírových dokumentů prostřednictvím OCR/ICR technologií ad.

Společnost IXTENT s.r.o. včetně dceřiné společnosti IXTENT Slovakia s.r.o. úspěšně potvrzuje svou odbornou a organizační způsobilost prověřovanou v certifikační auditu systému jakosti ISO 9001:2000 pro oblast implementace, vývoje, dodávání a servis SW produktů v oblasti DMS, ECM, OCR/ICR a knowledge managementu včetně potřebného vybavení a poradenských služeb. Společnost již druhým rokem vyhovuje podmínkám zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro veřejné zakázky.

Strategií pro další období je i nadále být ve vedoucí pozici na trhu Enterprise Content managementu ve střední a východní Evropě, zejména pak v ČR a SR, a to jak kvalitou, tak rozsahem poskytovaných služeb, průběžným získáváním nových klientů. Velmi důležitým aspektem rozvoje společnosti je vždy péče o stávající klienty a rozvoj strategických partnerství.