Use of electronic certificates and qualified time stamps now allows in many cases eliminate the need for creating of archiving of paper document. Such approcah allows organizations to significantly save costs for document processing and storing, improve control, increase security and streamline business processes. IXTENT and I.CA already have several joint customers who benefit from such a solution. I.CA První certifikační autorita, a.s. (I.CA) was established on the firm grounds of top worldwide and national know-how and a team of quality professionals in the field of security technologies and certification authorities. In 2002, I.CA was the first entity to receive and accreditation for the performance of the activities of an accredited provider of certification services, as defined in Act No. 227/2000 Coll. on electronic signatures, and began to provide services in the field of qualified certificates. In 2006, the accreditation was extended with the services of issuing qualified system certificates and qualified timestamps. Still in 2006, I.CA received accreditation for the issuance of qualified certificates and for the provision of services of a time authority in Slovakia. For more information visit thee company website ww.ica.cz.

Cílem projektu je zefektivnit práci s papírovými dokumenty, potlačit jejich fyzický pohyb a manipulaci v rámci společnosti. V úvodní fázi bude sloužit nový Document Management System ke zpracování a archivaci především faktur, smluv, objednávek a produktové dokumentace. Optimálním stavem, ke kterému projekt směřuje, je existence pouze elektronické podoby dokumentu. Naplnění tohoto cíle bude mít za následek úsporu času na zpracování (oběh mezi odděleními), větší bezpečnost (zamezí ztrátě, poškození) a v neposlední řadě lepší kontrolu nad tokem dat.

Realizované řešení bude využito také pro automatizaci interních procesů pomocí nástrojů workflow, pro integraci se systémem datových schránek a v neposlední řadě pro archivaci průběžně digitalizovaných dokumentů, což zlepší jejich klasifikaci, možnosti reportingu a vyhledávání.

„Všichni u nás v IXTENTu jsme velmi rádi, že jsme získali společnost EvoBus do portfolia našich zákazníků. Je příjemné pracovat s partnerem, který ví, co chce, má jasnou vizi a neomezuje se pouze na krátkodobá řešení. Volbou profesionální technologie a prověřeného partnera to jen potvrdil“, komentuje situaci Jiří Jakeš, Account Manager společnosti IXTENT a dodáva: „Věřím, že úspěšná realizace bude představovat začátek dlouhodobé spolupráce, zvolená platforma totiž nabízí mnoho možností rozvoje.“

Pro více informací kontaktujte:
Jiří Jakeš
Account Manager
+420 606 881 982
jiri.jakes@ixtent.com

EvoBus Bohemia s.r.o.

Společnost EvoBus Bohemia s.r.o., člen skupiny Daimler AG, je odpovědná za prodej a servis autobusů Mercedes-Benz Setra v České republice. Kromě toho vyrábí segmenty podvozků a základních konstrukcí pro téměř všechny typy autobusů Mercedes-Benz a Setra ve výrobním závodu v Holýšově na Plzeňsku. EvoBus Bohemia zaměstnává v ČR více než 400 zaměstnanců. Podrobnější aktuální informace o společnosti a jejích aktivitách jsou k dispozici na stránkách www.evobus.cz.