Další významná společnost se rozhodla pro přechod na nejnovější verzi archivního serveru, a sice společnost EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.

Konec podpory starší verze archivního serveru, kterou tato společnost využívala, bylo podnětem k tomu, že vedení společnosti rozhodlo o přechodu na nejnovější verzi nabízenou společností OpenText. Kromě upgradu na nejnovější verzi, proběhl i upgrade skenovacích stanic a upgrade jednoho modulu v SAPu, aby byla zajištěna bezchybná integrace mezi systémy. Veškerý upgrade prováděný společností IXTENT trval necelé dva měsíce.