Řešení bude pokrývat celkem 7 společností. O jeho implementaci bylo rozhodnuto především z důvodu očekávaného snížení nákladů a zefektivnění podpory vnitřních procesů skupiny. Mezi další cíle projektu patří zrychlení schvalování příchozích finančních dokladů, okamžité zpřístupnění archivu všem odpovědným pracovníkům a umožnění soustředění kapacity kvalifikovaných pracovníků pouze na účetní problematiku namísto zbytečných manuálních činností.

V další fázi projektu je plánováno rozšíření na elektronické schvalování požadavků na objednávku a objednávek, čímž vznikne komplexní řešení pokrývající celý nákupní proces.

„Vážíme si volby UNIPETROLu, který tím vyjádřil důvěru v naši schopnost dodat rozsáhlé řešení pro zpracování finančních dokladů v poměrně napjatém časovém harmonogramu“, prohlásil Roman Knapp, obchodní ředitel společnosti IXTENT. „Koncpece platformy ReadSoft, jako rychle realizovatelného před-konfigurovaného produktu, dává nám i zákazníkovi jistotu, že budou naplněna a snad i překonána veškerá očekávání“.

UNIPETROL

Skupina UNIPETROL sdružuje několik petrochemických společností působících v České republice. Společnosti skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby a financuje vlastní výzkum a vývoj. Skupina UNIPETROL je přední rafinérskou a petrochemickou společností v České republice a významný hráč ve střední a východní Evropě. Podrobnější informace o skupině a jednotlivých dceřiných společnostech jsou k dispozici na stránce www.unipetrol.cz.