Aby sme boli dlhodobo schopní dodávať najkvalitnejšie služby a riešenia, potrebujeme na to tých najlepších expertov v ECM odbore. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ kontinuálne dosahovať je stanovovať náročné kritériá pre našich zamestnancov v oblasti technických i tzv. „mäkkých“ zručností. V poslednom čase sme preto zaviedli 4- – 5-stupňovú klasifikáciu seniority zamestnancov, ktorá pomôže rýchlo identifikovať technický background a skúsenosti našich konzultantov, vývojárov aj projektových manažérov – a to nielen nám, ale aj našim zákazníkom. V neposlednom rade ide aj o nástroj, ako motivovať zamestnancov k ďalšiemu kariérnemu posunu a udržať ich u nás dlhodobo spokojných. Úroveň seniority našich expertov možno nájsť v ich e-mailovom podpise či CV. Kritériá klasifikácie radi poskytneme na vyžiadanie.