80 percent podnikovej komunikácie je stále tvorených neštruktúrovanými dokumentmi, ktoré často obsahujú citlivé dáta, napríklad e-maily. Ich príjemcovia musia obsah ručne triediť a až potom začať obchodný proces. To organizáciám znemožňuje plne využiť výhody riešenia SAP® a môže viesť k oneskoreniu v kľúčových obchodných procesoch, a tým aj k strate príjmov.

Produkt OpenText ™ Information Extraction Service for SAP® Solutions (ďalej len IES) plne automatizuje digitalizáciu došlých dokumentov súvisiacich s produktom SAP. Využíva technológiu optického rozpoznávania znakov (OCR) na ich extrahovanie a zatriedenie, čím minimalizuje prácu človeka, ktorý sa môže venovať iným úlohám.

Rozdiel oproti skorším OCR produktom spoločnosti OpenText je hlavne v zapojení strojového učenia. Zároveň tak ide o snahu zjednotiť všetky OCR produkty do jedného (transformácia pôvodného BCC/ICC/OCC na IES). Riešenie založené na tejto technológii vie automatizovane spracovať HR dokumenty, faktúry, dodacie listy, zmluvy, objednávky a ďalšie typy dokumentov.

Pozrite sa na video k produktu OpenText Information Extraction Service for SAP Solutions

Prečítajte si o produkte viac

Zefektívnite svoje podnikanie využitím strojového učenia, sme Vám k dispozícii na sales@ixtent.com.