Vážení obchodní priatelia,

vzhľadom k legislatívnym úpravám, ktoré nadobudli platnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov, sme si vás nedávno dovolili požiadať o obnovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaní obchodných správ.

Pre váš komfort sme ich upravili tak, aby ich bolo možné poskytnúť jednoduchým kliknutím v rámci správy. Nezabudli ste nám súhlas potvrdiť? Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Vďaka obnoveniu súhlasu budeme môcť s vami aj naďalej komunikovať tak, ako ste boli doposiaľ zvyknutí, t.j. zasielať pozvánky na semináre, webináre, partnerské konferencie, business raňajky, VIP akcie či zasielať newslettere a PF.

Ospravedlňujeme sa za komplikácie a veľmi ďakujeme za vašu dôveru. V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-mail: marketing@ixtent.com.