Tím spoločnosti IXTENT úspešne absolvoval recertifikáciu a predĺžil zlaté partnerstvo na ďalšie obdobie – do 10. apríla 2022.

IXTENT je preto stále partnerom spoločnosti Microsoft s týmito 5 kompetenciami:
GOLD Application Development
SILVER Application Integration
SILVER Collaboration and Content
SILVER Datacenter
SILVER Messaging

Partnerské kompetencie sú záležitosťou prestíže. Rovnako sú zárukou pre zákazníkov, že ich dodávateľ disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných zamestnancov. Microsoft ich udeľuje svojim skúseným partnerom a vývojárom, ktorí dlhodobo a bezproblémovo integrujú jeho jedinečné aplikácie a riešenia.