Chcete komunikovať so svojimi klientmi digitálne a efektívne? Potrebujete ľahko archivovať, vyhľadávať, zdieľať a auditovať dokumentáciu k interným projektom, prenosovej sústave alebo servisným zásahom?

Spoločnosť IXTENT pomohla celému radu významných spoločností nielen v oblastiach Energy a Utility (E.ON, Bohemia Energy, Pražská plynárenská, ČD Telematika, …) znížiť prevádzkové náklady a zefektívniť dokumentové procesy implementáciou bezpapierovej kancelárie. Budete ďalšou z nich?
S čím vám môžeme pomôcť:

 • S riešením efektívnej bezpapierovej správy klientskej dokumentácie (el. archív, DMS systém);
 • S nahradením manuálneho prepisovania automatizovanou digitalizáciou/vyťažovaním a kontrolou obsahu dát z el. dokumentov (faktúry, žiadosti, formuláre …);
 • S elektronickou evidenciou a správou technickej dokumentácie (projektov, budov, rozvodov, prípojných bodov…);
 • S úsporou nákladov na SAP (el. archiváciou dát z ERP systému);
 • S elektronizáciou protokolov/dotazníkov/formulárov a ich efektívnym schvaľovaním (meracie protokoly, zákaznícke dotazníky);
 • So zavedením bezpapierovej personalistiky;
 • • So zefektívnením schvaľovacích procesov ich elektronizáciou (Workflows, BPM);
 • S virtuálnymi/on-line pobočkami a chatbotmi na efektívnu a bezpečnú vzdialenú komunikáciu so zákazníkmi;
 • S klientskymi portálmi/zložkami;
 • S automatizovanou individualizovanou komunikáciou, elektronickou či tlačenou (output management);
 • S jednorazovou digitalizáciou veľkého množstva papierových dokumentov.

Prečítajte si niektorú z našich úspešných klientskych referencií.
Prečo si myslíme, že sme pre vás správny partner?

 • Sme jedným z najväčších a najskúsenejších dodávateľov riešení pre oblasť „paperless“ v ČR (realizácia viac ako 500 projektov);
 • Rozumieme špecifickým potrebám vášho trhu a máme pre neho adekvátne riešenia;
 • Implementujeme predné technologické riešenia svetového trhu (OpenText, KOFAX, SAP, Microsoft);
 • Pýšime sa relevantnými, kvalitnými a overiteľnými referenciami z vášho segmentu;
 • Máme skúsený a stabilný tím 45 špecializovaných konzultantov na danú oblasť;
 • Vieme pokryť všetky agendy „digitálnej kancelárie“, dostanete komplexné riešenie od jedného dodávateľa.

Neexistuje proces, ktorý by sme nevedeli digitalizovať a zefektívniť! Je pre vás táto výzva aktuálna? Kontaktujte nás na adrese sales@ixtent.com