Smart Document Flow je bezkonkurenčný produkt od spoločnosti IXTENT, ktorý funguje ako medzičlánok medzi systémom DMS (systémom na správu podnikového obsahu – OpenText Content Suite) a informačnými vstupmi. Rozhranie samotného DMS je pre mnoho firiem nedostatočné, preto spoločnosť IXTENT vyvinula vlastný komponent inšpirovaný potrebami zákazníkov. Produkt Smart Document Flow ponúka užitočné a široko konfigurovateľné nadstavbové funkcie, ktoré sú mimo možností samotného DMS. A ktoré to sú?

Medzi základné prínosy produktu SDF patria:

  • určenie pravidiel výmazu dokumentov (GDPR);
  • rozšíriteľnosť systému pomocou doplnkov.

Medzi rozšíriteľné doplnkové funkcionality patria:

  • aplikácia časovej pečiatky na dokument (doloženie pôvodu dokumentu a jeho histórie);
  • elektronické podpisovanie dokumentov;
  • skenovanie vstupných dokumentov na výskyt vírusov.

S najnovšou verziou produktu Smart Document Flow (4.1.0) od spoločnosti IXTENT získate:

  • lepšiu možnosť vyhľadávania – dokumenty je teraz možné hľadať pomocou logických operátorov;
  • dá sa použiť taktiež podmienka „ALEBO“ a „A“ pri špecifikácii dopytu, a tým spojiť viacero podmienok („je väčšie“, „je menšie“, „je rovné“, „je nerovné“);
  • funkciu vyhľadávania súborov podľa podmienok (dátum, číslo, text);
  • chybové hlásenie zo systému aj pre jeho používateľa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o produkte SDF, kontaktujte obchodné oddelenie na e-maile: sales@ixtent.com