Vydali sme novú verziu nášho produktu IXTENT ISDS Connector. Jedná sa o novú verziu starého radu konektora, kde boli implementované rozšírenia pre zákazníka DIAMO, ktorý zatiaľ nemôže previesť upgrade na novší rad 5.

Táto verzia prináša podporu zasielania poštových dátových správ pomocou Disk Store XML providera. Ďalej obsahuje aktualizácie viacerých komponentov tretích strán na ich posledné verzie a opravy vydané medzičasom vo Verzii 5.

Release Notes

Hlavné zmeny:

  • Pridaná podpora pre odosielanie poštových dátových správ pomocou schránky „Disk Store XML“.
  • Aktualizácia webovej služby na vyhľadávanie dátových schránok podľa najnovšej schémy príslušnej služby v ISDS.
  • Opravený problém s interným e-mailovým klientom, ktorý inicioval spojenie TLS, keď bolo v konfigurácii zakázané používanie spojení SSL/TLS a server SMTP podporoval rozšírenie STARTTLS.
  • Bol opravený problém, pri ktorom sa neočakávané úlohy sťahovania z disku spracovali správne, ale celá operácia potom pri generovaní správy zlyhala.
  • Opravený problém, pri ktorom nastavenie atribútu „Typ správy“ u poskytovateľa na hodnotu „Oba“ spôsobovalo, že sa doručené správy nestiahli.
  • Do predvolenej konfigurácie Uploader bolo pridané nastavenie konfigurácie, ktoré rieši problém s odosielaním dátových správ, ktorý bol do systému ISDS trvalo zavedený počas jednej z aktualizácií servera.
  • Do predvolenej konfigurácie plánovača bolo pridané konfiguračné nastavenie, ktoré rieši problém s odosielaním dátových správ, ktorý bol do systému ISDS trvalo zavedený počas jednej z aktualizácií servera.

Kompletné release notes: IXT_ISDS_Release_Notes