Projektová kancelária IXTENT

Nebuďte zavalení haldami papiera, veďte svoje projekty štandardizovane, automatizovane a efektívnejšie než kedykoľvek predtým!

Prečo opakovane vytvárať niečo, čo za nás môže robiť systém automaticky?
Prečo nemať aktuálny prehľad o stave projektu?

Šetrite svoj čas, peniaze a miesto pre papierový archív…
Pracujte v súlade so štandardizovanými projektovými fázami…

S naším riešením získate možnosť:

 • nástroja na štandardizáciu priebehu projektov,
 • automatizovanej správy a organizácie projektov,
 • efektívne riadiť projekty,
 • prednastaveného projektového priečinka a šablóny dokumentov,
 • pripomienkovať dokumenty, verzovať,
 • nastaviť workflow (pracovný tok),
 • schvaľovať projekty on-line,
 • archivovať vyriešené úlohy/nepotrebné dokumenty,
 • nastaviť oprávnenia, roly, autorizácie, auto-klasifikácie dokumentov,
 • efektívnej tímovej spolupráce na projektoch v reálnom čase,
 • knowledge base projektov (nástroj na tvorbu znalostnej bázy).

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA IXTENT je finančne dostupné, spoľahlivé a škálovateľné riešenie založené na platforme Microsoft SharePoint vhodné pre akýkoľvek typ organizácie.

Project Office je riešenie vyvinuté spoločnosťou IXTENT ako univerzálne riešenie SharePoint (implementovateľné do akéhokoľvek prostredia SharePoint). Toto riešenie umožňuje prispôsobiteľnú tvorbu a správu projektov. Každý projekt je reprezentovaný webom SharePoint v kolekcii webov. Ide o krabicové riešenie, ktoré je ľahko škálovateľné/prispôsobiteľné svojmu používateľovi cez XML.

Najsilnejšou funkciou Project Office je jeho schopnosť nastavovať nové projekty podľa vysoko konfigurovateľných šablón projektov. Šablóna projektu je súbor XML, ktorý obsahuje nastavenia projektu a môže obsahovať mnoho ďalších artefaktov (preddefinované štruktúry „priečinkov“ podľa metodiky projektu alebo vnútorných predpisov a dokonca aj šablóny, ako sú kontrolné zoznamy, formuláre alebo štandardizované dokumenty).

Komu naše riešenie pomáha…

Švajčiarska rodinná firma s dlhoročnou tradíciou v stavebníctve

Pre klienta z odvetvia stavebníctva zaviedol IXTENT automatizovaný systém správy a riadenia projektov. Riešenie využíva 50 oddelení firmy, každé oddelenie má svoj web, pričom každý tento web môže mať x podradených webov podľa počtu projektov. Na hlavnej stránke projektového webu je zoznam všetkých podwebov a ich statusy.

Ako to vyzerá v praxi?

Projektový manažér si pri zakladaní ďalšieho projektu jednoducho nakliká parametre, t. j. vyberie šablónu projektu (podľa účelu webu collaborate/knowledge), vyberie verziu jazyka, vzhľad SharePointu, nastaví úrovne oprávnení pre používateľov, šablóny pre typy dokumentov, oklasifikuje atribúty… a projekt môže začať. Systém stráži štandardizované procesy projektov, nemôže sa stať, že by bola niektorá z fáz vynechaná.

Organizácia má teda vďaka nástroju Project Office svoje procesy plne pod kontrolou.
Riešenie pre nášho klienta z odboru stavebníctva sa skladá z niekoľkých kolekcií webov obsahujúcich štandardné weby a artefakty služby SharePoint a doplnkové riešenie IXTENT Project Office.

Kolekcia koreňových webov slúži ako prezentačná vrstva celého riešenia SharePoint a je hlavným vstupným bodom pre každého používateľa. Ďalej existujú špecializované kolekcie webov, ktoré sú súčasťou vrstvy spolupráce a poskytujú používateľom priestor na vytváranie, spoluprácu alebo hľadanie informácií. Pre každú divíziu a oddelenie spoločnosti existuje kolekcia webov, ktorá poskytuje ďalšie podweby cez šablóny.

Ukážka systému…

Validácia a prepnutie fázy projektu
Report úspešného vytvorenia projektu

Naše kompetencie:

Spoločnosť IXTENT disponuje dlhoročnou kompetenciou pre oblasť implementácií riešení SharePoint, má niekoľko desiatok spokojných zákazníkov na platforme SharePoint v rámci celej Európy (lokálne referencie na vyžiadanie).
Platforma Microsoft patrí spolu s riešením OpenText medzi úzku špecializáciu spoločnosti IXTENT.

Aktuálne je IXTENT Silver partner Microsoftu s týmito 5 kompetenciami:

 • Application Development,
 • Application Integration,
 • Collaboration and Content,
 • Datacenter,
 • Messaging

Partnerské kompetencie sú záležitosťou prestíže a zárukou pre našich zákazníkov, že spoločnosť disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných zamestnancov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o produkte IXTENT Project Office, kontaktujte nás na e-maile sales@ixtent.com alebo telefóne +420 222 363 653.