OpenText ponúka efektívne bezpapierové riešenie aj pre odvetvie ENGINEERING?

Radi by ste spolupracovali s kolegami/externistami na projekte on-line/v reálnom čase v celom procese vývoja? So softvérom, ktorý je možné integrovať s CAD aplikáciami či mapovými podkladmi? Kontrolovali pritom prístup k informáciám a riadili životný cyklus dokumentov?

Máme pre Vás riešenie – OpenText Extended ECM for Engineering!

Základná špecifikácia produktu:

 • Balík rozširujúcich modulov pre Content Server
 • Funkcie v súčinnosti alebo nezávisle – prispôsobiteľné
 • Životný cyklus dokumentu/výkresu
 • Kontrola prístupu k informáciám
 • Prehľad o zmenách
 • Riadené zdieľanie s externistami
 • Integrácia s CAD aplikáciami
 • Integrácia s mapovými podkladmi (ESRI ArcGIS)

Životný cyklus dokumentu/výkresu:

 • Definícia jednotlivých stavov životného cyklu dokumentu
 • Oprávnenia pre jednotlivé stavy
 • Prechody medzi stavmi (napr. schvaľovanie dokumentov)

Prehľad o zmenách:

 • Komplexné riadenie procesu vytvárania, editácie, schvaľovania a publikovania dokumentov
 • Súčasná práca viacerých osôb na rovnakom dokumente
 • Spätný prehľad o vykonaných zmenách

Riadené zdieľanie s externistami:

 • Vytváranie „zásielok“ – súborov dokumentov a pridružených informácií
 • Prehľad o odoslaných verziách a termínoch
 • Niekoľko variantov prenosu

Ukážka pracovného prostredia pre Engineering:

Ak pracujete v oblasti engineering a radi by ste riešili vyššie uvedené agendy efektívne a bezpapierovo, kontaktujte nás na e-maile: sales@ixtent.com, kde vám poskytneme viac informácií.