O spoločnosti

Modrá pyramída stavební spořitelna je špecialistom na finančné plánovanie. Ponúka produkty z oblasti úverov na bývanie, sporenie, investície, každodenné bankovníctvo a poistenie. Vďaka rozsiahlemu tímu finančných poradcov pripravuje záujemcom finančné plány na mieru, už 25 rokov.

Vzájomná spolupráca

Spoločnosť IXTENT spolupracuje s MPSS už množstvo rokov. Začiatok spolupráce sa datuje do roku 2007, kedy IXTENT migroval eArchiv z dôvodu zmeny vlastníckej štruktúry sporiteľne.

V roku 2009 spolupráca pokračovala na projekte archivácie správ z dátových schránok, v tomto riešení sa použil vlastný produkt IXTENT – ISDS Connector.

Rok 2012 priniesol ďalšiu implementáciu – elektronické spracovanie a archiváciu ekonomických dokumentov ako sú zmluvy, objednávky a faktúry. Tento krok bol logickým využitím už prevádzkovaného elektronického archívu pre ďalšie typy dokumentov.

Nový projekt na seba nenechal dlho čakať, v roku 2014 oslovila MPSS spoločnosť IXTENT so žiadosťou o rozšírenie existujúceho elektronického archívu o tzv. biometrický archív, v ktorom sú archivované dokumenty navyše doplňované biometrickým podpisom klienta.

Aktuálny projekt

MPSS využíva technológiu OpenText, ktoré disponujú všetkými požadovanými funkcionalitami na zabezpečenie a dlhodobú dôveryhodnosť z pohľadu legislatívy. V uplynulých dňoch prebehol upgrade platformy OpenText na verziu radu 16, ide o tretí upgrade zaistený spoločnosťou IXTENT.

Výhľad

Modrá pyramída je modernou digitálnou spoločnosťou, ktorá sa v tomto smere neustále rozvíja, v súčasnosti prebieha spolupráca Pyramídy a IXTENTu na inovatívnom projekte, ktorého prirodzenou súčasťou bude aj eArchiv.