V týchto dňoch vyšiel nový update pre Content Suite. Čo zmena prináša samotným používateľom systému?

  • na updaty sa teraz využíva System Center (nástroj správy dát),
  • je podporovaná editácia práv v Smart UI,
  • systém používateľa upozorní, ak edituje kategóriu viacerých ľudí naraz,
  • základné údaje sa nachádzajú v Classic UI,
  • classification workspace (klasifikácia pracovného priestoru),
  • rozšírenie web services API pre klasifikácie – možnosť zrušenia dedenia,
  • Content Server Syndication – nová generácia remote cache,
  • Workflow status monitoring widget v Smart UI,
  • možnosť prioritizácie v rámci Distributed Agent Taskov,
  • oprava mnohých bezpečnostných chýb.

Klientom odporúčame v nasledujúcich mesiacoch prejsť na tento update.
Naši konzultanti sú vám k dispozícii.
Tím IXTENT