Prvú a druhú pozíciu v novej správe spoločnosti Forrester ovládli spoločnosti Microsoft a OpenText, ktoré sú pre nás platformami prvej voľby a ktoré používame na vytváranie osvedčených klientskych riešení.

Čo sa v správe uvádza?
• Spoločnosť Microsoft výrazne urýchlila svoje investície do cloudovej obsahovej platformy Microsoft 365, v rámci nej zlepšila možnosti spolupráce, komunikácie a nástroje na dodržiavanie predpisov. Je dominantnou platformou na obsah a spoluprácu vo veľkých podnikoch a naďalej vypĺňa medzery vo funkciách, ktoré si predtým vyžadovali nástroje tretích strán.

Spoločnosť Microsoft zjednodušila používanie produktu pre ľudí, ktorí nemajú znalosti v oblasti IT (napr. Viva). Jej snaha o správu znalostí a extrakciu poznatkov na základe umelej inteligencie (Artificial intelligence) a strojového učenia (Machine learning) je ambiciózna, rizikom sú zlé výsledky, ak klienti neprijmú špecifikované metadáta a informačnú architektúru.

Microsoft 365 má rozsiahle možnosti „end-to-end“ spolupráce vrátane integrácie s vlastnými cloudovými nástrojmi na tvorbu obsahu a produktivity. Teraz má silný základ na automatizovanú kategorizáciu dokumentov pomocou umelej inteligencie a strojového učenia a nástroje na znalostné grafy spustené ako Viva Topics a SharePoint Syntex.

Microsoft 365 má priestor na zlepšenie automatizácie procesov a ďalších služieb transakčného obsahu. Referenční zákazníci uvádzajú určitú nespokojnosť s modelovaním pracovných postupov a včasnou povahou funkcií zahŕňajúcich umelú inteligenciu. Rýchle tempo aktualizácií funkcií môže frustrovať klientov, ktorí si chcú systémy pred ich prijatím otestovať a naučiť sa ich.

Ak si to vyžadujú požiadavky celopodnikovej investície do cloudového prostredia pre zamestnancov a zdieľaného obsahu, vyberte si Microsoft 365. Je to platforma na spoluprácu a komunikáciu s príslušnými možnosťami správy a dodržiavania predpisov, ktoré sú súčasťou jej balíkov.

• Spoločnosť OpenText poskytuje komplexný súbor obsahových služieb s rozsiahlym portfóliom. OpenText Extended ECM je základnou platformou na organizáciu podnikových informácií, ktorá zabezpečuje komplexný súbor obsahových služieb. Niektoré pokročilé alebo novšie funkcie si však vyžadujú samostatné licencie a investície, napríklad Magellan pre umelú inteligenciu a AppWorks na vývoj low-code. To môže kupujúcich zmiasť.

Produktová stratégia spoločnosti OpenText sa výrazne zameriava na integráciu základnej produktivity zamestnancov a podnikové aplikácie. Jej prechod do cloudu bol niekoľkoročnou cestou, počas ktorej ponúkala kombináciu aplikácií SaaS (softvér ako služba) spolu s verejnými a súkromnými možnosťami nasadenia do cloudu pre Extended ECM. V apríli 2021 bola spustená nová generácia cloudovo orientovanej ponuky SaaS, Core, ktorá je postavená na platforme OT2. Rozšírený systém ECM vyniká v základných obsahových službách, ako je správa záznamov, aplikácie.

Zdroj: Forrester Wave™: obsahové platformy, 2. štvrťrok 2021, 14. júna 2021, © 2021 Forrester Research, Inc.