Štátna pokladnica na Slovensku je rozpočtová organizácia zriadená zo zákona dňa 1. januára 2003. Jej hlavnou činnosťou je komplexný finančný manažment verejných financií a riadenie štátnej hotovosti, dlhu aj investícií. Najaktuálnejšiu verziu archivačného servera jej zaistila spoločnosť IXTENT.

Štátna pokladnica je jednou z najdôležitejších finančných inštitúcií na Slovensku, jej vedenie sa snaží o to, aby všetky interné systémy boli čo najmodernejšie a najbezpečnejšie. Preto bolo rozhodnuté o vykonaní inovácie súčasného archivačného DMS systému, postaveného na riešení Archiving and Document Access for SAP od firmy OpenText, na najnovšiu verziu 16.2. Zároveň prebehla zmena bezpečného úložiska z platformy Windows na Linux a migrácia dát do nového úložiska. Následne bola vykonaná inštalácia novej verzie OpenText TCP na 16.1. a prevedenie Document Pipeline pre šesť rôznych zdrojov dokumentov (napríklad generované zostavy zo SAP, naskenované dokumenty, systémové logy,…). Dôležitá bola aj inovácia komponentov v systéme SAP a samotné prispôsobenie systému podľa požiadaviek klienta.

Samotná inovácia trvala približne 14 dní, inovácii však predchádzal prípravný proces. Celý projekt bol spoločnosťou IXTENT dokončený po necelých troch mesiacoch.