Spracovávate denne veľké množstvo klientskej dokumentácie?
Chceli by ste mať všetky zmluvy, žiadosti, korešpondenciu či poistné udalosti celkom pod kontrolou, ľahko vyhľadateľné a bezpečne prístupné odkiaľkoľvek?
Obráťte sa na špecialistu v odbore so stovkami referencií…

S čím vám pomôžeme?

 • S implementáciou komplexného nástroja na efektívne vedenie klientskych agend
 • S digitalizáciou a automatizovaným zhromažďovaním žiadostí, formulárov a dokladov
 • S efektívnejšou správou zákazníckych zmlúv (Contract Management)
 • S jednoduchším procesom zakladania účtov (Account opening)
 • So zakladaním virtuálnych obchodných či servisných pobočiek (cobrowsing, chat …)
 • S klientskymi portálmi
 • S automatizovanou individualizovanou komunikáciou s klientmi/partnermi
 • S bankovou dokumentáciou celkom pod kontrolou
 • S dôveryhodným archívom (umožňujúcim zákaznícky prístup)
 • S možnosťou pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Prípadová štúdia
Elektronický archív zákazníckych zložiek pre Modrú pyramídu

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je významným a dlhoročným zákazníkom spoločnosti IXTENT. Takmer za desaťročné obdobie spolupráce sa zrealizoval celý rad projektov vedúcich k efektívnejšej práci s dokumentmi a informáciami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Jedným z posledných významných projektov bolo vytvorenie zabezpečeného elektronického archívu na archiváciu dokumentov s biometrickými podpismi klientov.

Zabezpečený elektronický archív dokumentov s biometrickým podpisom

V roku 2014 oslovila MPSS spoločnosť IXTENT so žiadosťou o rozšírenie existujúceho elektronického archívu o tzv. biometrický archív, v ktorom sa budú archivovať dokumenty opatrené biometrickým podpisom klienta. Na vytvorenie biometrického archívu bola použitá technológia OpenText, ktorá disponuje všetkými požadovanými funkcionalitami na zabezpečenie a dlhodobú dôveryhodnosť z pohľadu legislatívy.

V projekte bolo potrebné vyriešiť niekoľko bezpečnostných otázok zabezpečujúcich ochranu dokumentov a informácií v nich obsiahnutých. Na archiváciu dokumentov s osobnými údajmi klienta a biometrickými údajmi jeho podpisu bol vytvorený zabezpečený elektronický archív s vylúčením možnosti neautorizovaného prístupu k dokumentom, vrátane zabezpečenia logovania každého prístupu. Dokumenty sú v biometrickom archíve šifrované a prístup k nim je zabezpečený iba na základe bezpečnostného certifikátu s obmedzenou časovou platnosťou, ktorý sa generuje pri každom prístupe pre konkrétneho pracovníka.

Využitie existujúcej technológie elektronického archívu OpenText umožnilo maximálne využitie investícií uskutočnených v minulosti, zachovanie čistej architektúry systémov a v konečnom dôsledku tak aj nižšie náklady na prevádzku. Spoločnosť Modrá pyramida je aj vďaka spôsobu práce s elektronickými dokumentmi modernou digitálnou spoločnosťou, ktorej sa darí uspieť aj v dnešnom ťažkom konkurenčnom prostredí.
Rozvojom elektronického archívu získala spoločnosť Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. komplexné riešenie na bezpečnú archiváciu dokumentov v súlade s internými a legislatívnymi požiadavkami a priblížila sa k cieľu odbúrať všetku papierovú dokumentáciu a v neposlednom rade potom zlepšiť služby poskytované svojim klientom.

Ako to prebieha v praxi?

Dlhodobo pomáhame rade finančným spoločností či poisťovní v rámci ich digitálnej transformácie k zefektívneniu kľúčových procesov pri splnení vysokých nárokov na bezpečnosť, integrovateľnosť, škálovateľnosť a súlad s legislatívou danou prísne regulovaným trhom.

Klientom z finančného sektora sme schopní pomôcť s:

 • dokumentovo orientovanými riešeniami (zhromažďovanie informácií z dokumentov, systém správy dokumentov, pracovný tok/workflow, inteligentné digitálne formuláre),
 • so systémovou integráciou,
 • automatizáciou radu procesov s využitím pokročilých Business Process Management nástrojov,
 • zavedením virtuálnych pobočiek.

Komu už pomáhame:
Exafin, E.ON, PSS, NN, Respect, Kooperativa, Allianz, ČMSS, Aegon a mnohým ďalším…

Ešte váhate?
Kontaktujte nás a získajte viac informácií, modelovú ponuku či referencie z vášho odboru!
A získajte tak svoju konkurenčnú výhodu…