3.– 5. 11. 2017 prebehla náročná inovácia systému OpenText naviazaného na moduly SAP-u v spoločnosti Voith. O zdarný priebeh akcie sa zasadil 7-členný tím IXTENT spolu s projektovým tímom Voith.

Rozhodnutie o aktualizácii centrálneho systému na správu obsahu a archivácie na najnovšiu verziu – OpenText 16.2 – bolo urobené už pred šiestimi mesiacmi. Odvtedy prebehlo viacero simulácií a príprav, aby bol zaistený hladký priebeh ostrého prechodu. Inovácia postihla všetky komponenty softvéru OpenText, predovšetkým v rámci platformy Extended ECM for SAP.

Najväčšou výzvou bolo vypnúť systémy súčasne (cez viac časových pásem) bez obmedzenia jednotlivých používateľov počas hlavného pracovného času. Pripravený krízový plán nebolo treba, projekt sa uskutočnil podľa plánu a k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.
Martin Schiller, výkonný viceprezident spoločnosti Voith, k inovácii podotkol:
„Som veľmi rád, že tento náročný prechod na novšiu verziu systému bol realizovaný bez technických komplikácií. Vidieť profesionálnu prípravu a súčinnosť projektového tímu v oblasti informačných technológií s medzištátnym a medziodborovým zameraním.“

Realizačnému tímu IXTENT sa počas inovácie podarilo zaistiť stabilné fungovanie dátovej a archivačnej infraštruktúry. Cieľom aktualizácie bolo harmonizovať verzie všetkých komponentov OpenText, ďalej potom zvýšiť bezpečnostné opatrenia systému a súčasne znížiť množstvo hodín potrebných na jeho údržbu. S modernizáciou systémov na správu obsahu a archivácie súvisí aj vyššia výkonnosť ostatných systémov Voith.