Od apríla 2020 disponuje spoločnosť IXTENT novou kompetenciou Microsoft Gold s názvom Application Development.

Aktuálne je spoločnosť IXTENT Gold/Silver partnerom spoločnosti Microsoft s týmito 5 kompetenciami:

  • Application Development (Gold)
  • Application Integration (Silver)
  • Collaboration and Content (Silver)
  • Datacenter (Silver)
  • Messaging (Silver)

Partnerské kompetencie sú záležitosťou prestíže a zárukou pre zákazníkov, že spoločnosť IXTENT disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných zamestnancov. Partnerská kompetencia s názvom Application Development zaručuje (podľa spoločnosti Microsoft) našim zákazníkom rýchlejšie dodávky softvéru, jeho neustále zlepšovanie a dostatočné kompetencie na vývoj aplikácií.

„Dosiahnutie zlatého partnerstva vnímam ako náš historický úspech, je to prvýkrát, čo spoločnosť IXTENT dosiahla taký stupeň kompetencie.“, podotkol Miroslav Kačena, Head of Microsoft Development. „Verím, že nám tento historický úspech prinesie veľa nových obchodných príležitostí a posunie nás zase o krok bližšie k našej vízii – byť najlepším dodávateľom ECM v Európe“, dodal vedúci tímu vývoja oddelenia Microsoft.