Spoločnosť IXTENT je aj v roku 2019 členom Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je v súčasnosti jednou z najväčších a najaktívnejších zahraničných obchodných komôr v krajine. Približne 23 % tvoria americké spoločnosti, 42 % slovenské spoločnosti a zhruba 35 % sú inej národnosti. Za niekoľko rokov sa komora stala strechou pre viac než 300 nadnárodných a slovenských spoločností vrátane mnohých významných investorov na Slovensku.