Vážené dámy, páni, zákazníci a obchodní partneri,

v poslednom čase sa viedla diskusia o tom, akú tvár bude mať budúca kríza a čo ju odštartuje. Teraz je odpoveď jasná – COVID 19. Je našou povinnosťou podporiť lokálne vlády a zvyšok populácie v boji s vírusom. Práve hľadáte svoju cestu k preklenutiu obdobia. Nebude to hneď, ale vírus porazíme. Oproti minulej hospodárskej kríze máme teraz jasný začiatok a konkrétneho útočníka.
Aj vďaka tomu môže byť vyvedenie z krízového stavu zreteľne ohraničené a výrazne rýchlejšie než v prípadne poslednej krízy.

Chceli by sme vás uistiť, že IXTENT bude po celý čas stáť za svojimi zákazníkmi a partnermi.

Viac o chode a zaistení prevádzky:

  • S dostatočným predstihom pred oficiálnymi opatreniami sme urobili rozhodnutie o odchode celej spoločnosti na home office a prevádzku spoločnosti virtuálne.
  • Sme na virtuálne fungovanie stavaní a ako medzinárodná spoločnosť aj zvyknutí, ide o bežný štandard, nebudeme sa nejaký čas vídať osobne, ale využijeme technológie na zachovanie udržateľného rozvoja.
  • Servisné služby na podporu klientov fungujú celkom normálne.
  • V prípade zvláštneho režimu „on site“ budeme riešiť postupy individuálne tak, aby sme zaistili ochranu všetkých účastníkov.
  • Je zjavné, že cestovanie mimo našej krajiny je obmedzené. Zahraničnú klientelu servisuje pobočka v danej krajine alebo opäť siahame k technologickým prostriedkom, ktoré sú dostatočné a bežným štandardom.

Sme si vedomí, že digitálna správa obsahu nadobúda v dnešných dňoch na zásadnej dôležitosti. Potvrdzujete nám ju osobne a ďakujete za implementované technológie, bez ktorých si nemôžete krízové fungovanie vašich spoločností predstaviť. My, naopak, ďakujeme za podporu, ktorú nám tým vyjadrujete.

Aby sme zakončili optimisticky:

Blíži sa obdobie, keď spoločným a zodpovedným prístupom tento súboj vyhráme. Aj potom nás bude čakať celý rad obmedzení a nekomfortu.
Dôležité je zdravie, zdravie, zdravie a… potom následne aj návrat k funkčnej ekonomike.

Apelujem teda, prosím, na vás všetkých, aby ste:

  • tlačili svoju výrobu aj naďalej vpred a nútili k tomu aj svojich obchodných partnerov a zákazníkov. Ako side effect vám práca vylepší náladu. Z minulej krízy vieme, že raz vypnuté sa veľmi ťažko znovu zapína. Prosím, nevypínať!
  • podporili, po uvoľnení vládnych opatrení, primárne svoju domácu ekonomiku. Globalizáciu budeme musieť začať vnímať inak. A správať sa tiež inak. Utrácajte alebo investuje, prosím, svoje prostriedky lokálne – za radosti doma a od domácich výrobcov, dovolenky doma a u domácich poskytovateľov či investície do podnikania a pod. primárne od lokálnych dodávateľov. Veľmi tým pomôžete k opätovnému naštartovaniu rastu vašej krajiny. Verte mi, budeme to potrebovať. Ďakujem za spoluprácu.

Prajem vám dobrú náladu a pevné nervy na ceste k víťazstvu.

Vít Svoboda, CEO
IXTENT