Servisná podpora

Dôležité kontakty

Telefonický kontakt

Kontakty pre obchodné informácie

Portfólio služieb

Svojim zákazníkom ponúkame profesionálnu servisnú podporu - či už na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobého kontraktu. V prípade dlhodobej spolupráce možno využívať výhody niektorého z nasledujúcich programov, prípadne ich kombináciu.

Podpora softvéru (SW podpora)

Tento typ podpory garantuje kapacity produktových špecialistov zameraných na softvérové produkty, ktoré má IXTENT v portfóliu:

 • dodávky aktualizovaných verzií produktov,
 • opravy chýb softvéru,
 • dodávky dokumentácií a ich aktualizovaných verzií,
 • prístup na zákaznícky portál a hotline,
 • prístup na zákaznícky portál a hotline,
 • garancie reakčnej doby pre riešenie havárií a problémov softvéru,
 • a mnoho ďalších.

Podpora riešenia (Aplikačná podpora)

Podpora je určená pre zákazníkov, ktorí majú implementované riešenia v rámci portfólia produktov IXTENT a vyžadujú zvýšenú úroveň starostlivosti o toto riešenie. Špecialisti IXTENT proaktívne hľadajú možnosti zlepšenia, prípadne riešia zmenu nastavenia alebo rozšírenie funkcionality systému.

Hlavnou náplňou aplikačnej podpory je:

 • profylaktické služby riešenia,
 • konzultačné služby rozvoja riešenia,
 • opravy chýb a riešenie problémov,
 • aplikácia požadovaných zmien,
 • prístup na zákaznícky portál a hotline
 • garancia reakčnej doby pre riešenie havárií a problémov riešenia,
 • a mnoho ďalších.