Servisná podpora

Kontakt pre technické informácie a nahlasovanie incidentov

Zákazníci s aplikačnou alebo softvérovou podporou nás môžu kontaktovať emailom, telefonicky alebo pomocou webového portálu.

E-mailový prístup

Webový prístup

Telefonický kontakt

Kontakt pre obchodné informácie

Noví aj naši existujúci zákazníci môžu akúkoľvek otázku ohľadne podpory riešenia alebo softvéru položiť telefonicky +421 2 5477 5454 alebo emailom sales@ixtent.com. Radi vám zodpovieme vaše otázky!

Poskytované služby

Naše znalosti a schopnosti ponúkame aj v službách profesionálnej servisnej podpory zákazníkov. Tie poskytujeme na základe jednorazové objednávky alebo v podobe dlhodobých kontraktov.

V prípade dlhodobej spolupráce je možné využívať výhody niektorého z nasledujúcich programov, prípadne aj ich kombináciu.

Podpora softvér (SW podpora)

Tento typ podpory zabezpečuje služby produktových špecialistov, zamerané na podporu tých softvérových produktov, ktoré sú spoločnosťou poskytované v rámci produktového portfólia. Niektoré z činností poskytované na základe kontraktu o SW podpore sú:


Podpora riešenia (Aplikačné podpora)

Podpora je určená pre zákazníkov, ktorí majú naimplementované riešenia v rámci portfólia produktov spoločnosti IXTENT a vyžadujú zvýšenú úroveň starostlivosti o toto riešenie. Špecialisti proaktívne hľadajú možnosti zlepšenia, prípadne na základe požiadaviek rieši požiadavky zákazníkov na opravu chýb, zmenu nastavenia alebo rozšírenie funkcionality. Niekoľko hlavných náplní aplikačnej podpory: