Od novembra 2019 disponuje IXTENT novou Microsoft Silver kompetenciou s názvom Application Integration.

Rozšírenie IXTENT kompetencií v rámci existujúceho partnerstva sa realizovalo absolvovaním Microsoft Partner Network BizTalk Technical Competency Assessment for Application Integration.

Aktuálne je IXTENT Silver partner Microsoftu s týmito 5 kompetenciami:

  • Application Development
  • Application Integration
  • Collaboration and Content
  • Datacenter
  • Messaging

 
Partnerské kompetencie sú záležitosťou prestíže a zárukou pre našich zákazníkov, že spoločnosť disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných zamestnancov. Application Integration kompetencie zaručuje podľa Microsoftu našim zákazníkom toto:

 „Kompetencie pre integráciu aplikácií uznávajú partnerov a vývojárov, ktorí integrujú jedinečné aplikácie a riešenia do rôznych produktov v celom ekosystéme Microsoft.“