Z môjho pohľadu je spoločnosť IXTENT moderná stabilná česká firma, ktorá si zakladá na dobrom vzťahu so svojimi zamestnancami. Som vo firme siedmy rok a musím povedať, že som stále veľmi spokojná.

Aká bola Tvoja „cesta“ do IXTENT-u, ako dlho vo firme pracuješ?
Po skončení rodičovskej dovolenky som hľadala prácu, ktorá by sa dala skĺbiť s rodinným životom. Prioritou pre mňa nebola kariéra ani peniaze, ale časová flexibilita, možnosť práce z domu a „ľudský“ prístup. IXTENT bol z tohto pohľadu výhrou v lotérii :-). Som vo firme siedmy rok a musím povedať, že som stále veľmi spokojná.

Prešla firma za tie roky premenou? V čom vidíš posun? Zmenila sa nejako atmosféra či spôsob práce?
K nejakým zmenám, samozrejme, dochádza, nie sú však skokové či radikálne. Firma postupne rastie, s rozširujúcim sa tímom bolo nutné pristúpiť k rozšíreniu a modernizácii kancelárskych priestorov. Z juniorských kolegov sa vďaka nadobudnutým znalostiam a skúsenostiam stávajú seniori. Čo sa nemení, sú dobré vzťahy a atmosféra vo firme a tiež snaha o maximálne profesionálny prístup k zákazníkom a projektom, na ktorých pracujeme.

Viem, že „sedíš hneď na niekoľkých stoličkách“ :-). Robíš HR manažéra, mzdovú účtovníčku, si garantom ISO, riešiš prevádzkové záležitosti a veľa ďalšej agendy. Ako to dokáže zvládnuť jeden človek?
Toto beriem ako jeden z najväčších benefitov mojej práce. Je veľmi pestrá, nikdy to nie je rutina. Myslím, že kľúčom k úspechu je správne si nastaviť priority. Sú obdobia, keď väčšinu času venujem náboru, inokedy má prioritu ISO, do toho operatívne riešim prevádzku, rokovania s dodávateľmi, zmluvy, čokoľvek je potreba. Každý deň je iný.

Čo Ťa – z Tvojej pestrej pracovnej „palety“ – teší najviac a najmenej?
Teší ma každý úspešne dokončený projekt. A čo ma neteší? Práve teraz mi napadá len občasný stret s byrokraciou, ale tomu sa asi úplne vyhnúť nedá.
Ako sa Ti pracuje v režime home office s IT nástrojmi, ktoré využívame?
Počas prvej vlny karantény sme pre mňa u nás doma vytvorili regulárne pracovné miesto, takže jediné, čo mi teraz na home office chýba, je možnosť osobného stretnutia s kolegami (a káva v kuchynke :-)).
Vďaka systémom, ktoré vo firme bežne využívame – DMS, CRM, účtovný program, e-maily atď., mám prístup ku všetkému, čo k svojej práci potrebujem (zmluvy, faktúry, dokumentácia).

Čo by si odporučila ostatným firmám? Bez čoho sa nezaobídu?
Dokumenty v DMS, účtovné doklady v elektronickej podobe a online schvaľovanie čohokoľvek.

Ako prebieha on-line HR nábor? V čom je ťažší?
On-line nábor sa od bežného náboru vlastne veľmi nelíši. Prvý kontakt s kandidátom je vždy telefonicky. Prejdeme s kandidátom jeho životopis, informácie, ktoré dostávame od agentúry, overíme jeho znalosť angličtiny a naplánujeme termín pohovoru s jedným z našich Team headov. Pohovor teraz v čase karantény prebieha online, prostredníctvom aplikácie Teams, prípadne Skype. Ale všetko prebieha rovnako ako obvykle vrátane technického testu, ktorý kandidát počas pohovoru vypracuje a potom s kolegom prejde a vyhodnotí. Vždy ale trváme na osobnom stretnutí „face to face“ pred tým, než danému kandidátovi ponúkneme pracovnú zmluvu. Záleží nám na tom, ako kandidát pôsobí pri osobnom stretnutí a chceme, aby dobre zapadol do existujúceho tímu. Z tohto dôvodu sa nám môže náborový proces mierne natiahnuť.

Aký je Tvoj najúsmevnejší zážitok v rámci náboru?
Ja som už hovorila s toľkými kandidátmi a počula toľko historiek a výhovoriek, teraz mi však nič konkrétne úsmevné nenapadá.

Čo je podľa Teba najväčšia devíza IXTENT-u? Prečo by k nám mali uchádzači nastúpiť?
Z môjho pohľadu je IXTENT moderná stabilná česká firma, ktorá si zakladá na dobrom vzťahu so svojimi zamestnancami. Ponúka svojim zamestnancom pestrú prácu s najnovšími technológiami na projektoch významných českých i zahraničných zákazníkov. Prioritou je poskytovanie profesionálnych služieb. Veľký dôraz sa kladie na spoluprácu v rámci tímov, ktorých zloženie sa podľa potrieb projektov líši. Firma, samozrejme, podporuje vzdelávanie v podobe najrôznejších školení, konferencií, certifikácií a s tým spojený profesijný a kariérny rast svojich zamestnancov.

Ako by si im vyhovorila ich častú preferenciu nadnárodných korporácií? V čom sú ich nevýhody?
Ja nemám osobnú skúsenosť z práce v korporácii a vlastne sa ani pri pohovoroch nestretávam s kandidátmi, ktorí by prácu v korporácii uprednostňovali. Skôr naopak, hlásia sa k nám ľudia pracujúci v nadnárodných firmách, ktorí hľadajú prácu mimo korporácie, a to z najrôznejších dôvodov – atmosféra a vzťahy vo firme, prílišná byrokracia, zdĺhavé rozhodovacie procesy atď.

Čo sa Tebe samotnej v IXTENT-e páči v porovnaní s Tvojimi predchádzajúcimi zamestnávateľmi?
Ja som pred IXTENTom mala len jedného zamestnávateľa a bola som jedným z jeho štyroch zamestnancov. Moja náplň práce bola podobne pestrá ako teraz, aj keď v inej oblasti, takže mne sa v IXTENT-e páči hlavne kolektív, dobré vzťahy a atmosféra medzi kolegami.

Ako zvládaš home office s dvoma deťmi, ktoré sa majú na diaľku vzdelávať?
O dosť lepšie ako v prvom období :-). Celkom sme to vychytali, každý má svoju izbu, svoj pracovný stôl, svoj notebook. Takže sa hneď po raňajkách vrhneme do práce/na online výučbu a domáce úlohy a stretneme sa pri obede. Potom s deťmi skontrolujeme a odošleme úlohy a najhoršia fáza dňa je za nami :-).
Dôležité bolo nastaviť a udržať pravidelný režim – už sa u nás toľko neplače a úlohy odovzdávame včas.

Čím dobíjaš baterky?
To záleží na tom, čo mi ich vybilo… Niekedy je pre mňa odpočinkom práca, inokedy čas strávený s rodinou. Určite cestovaním – more, hory, slniečko. Ale pokojne sa dokážem celý deň flákať doma s knižkou alebo pri seriáli.

Zlatá rybka? Čo by pre teba mohla urobiť?
Vymazať rok 2020 a s ním celé COVID šialenstvo :-). A ja by som si potom v pokoji kúpila letenky a odišla aj s rodinou na nejakú peknú dovolenku niekam do tepla :-).