Mohli by ste sa stručne predstaviť našim čitateľom?

Na konci 80. rokov som vyštudoval odbor biologické vedy. Potom som pracoval v genetickom inžinierstve a pestovaní rastlín a práve vtedy som si uvedomil silu počítačov pri spracovaní dát z biologických experimentov.
Na začiatku 90. rokov, keď sa rozpadol komunistický blok, som už pracoval v odvetví počítačov.

Pracujete v oblasti EIM už dlho? Aké máte predchádzajúce pracovné skúsenosti?

Začal som v oblasti analýzy dát v odvetví energetiky a potom som pracoval na vývoji priestorového a zobrazovacieho softvéru. Prešiel som niekoľkými globálnymi a regionálnymi softvérovými a servisnými korporáciami a spoločnosťami a tiež som pracoval ako nezávislý analytik a špecialista na CRM systémy. V roku 2000 som mal za sebou viac než 8 rokov skúseností v oblasti poradenstva a marketingu automatizácie, teraz som späť v odvetví softvéru – pôsobím v spoločnosti OpenText a posilňujem jej pozíciu v strednej a východnej Európe. Špecializujem sa na oblasť ECM, Microsoft, sieť súborov IBM a cloudové operácie.

Ako dlho pracujete v spoločnosti OpenText? Na akej pozícii?

V spoločnosti OpenText som začal pracovať v júli 2018 na pozícii teritoriálneho manažéra klientskych účtov pre rozširujúce sa trhy. Mojím regiónom je Česká republika a Rumunsko.

V čom spočíva vaša práca?

Predávam všetky produkty spoločnosti OpenText, ale zameriavam sa na ECM, pripravujem ponuky spoločnosti OpenText a spolupracujem s predajcami OpenText.

Ktorá časť agendy patrí k vašim najobľúbenejším?

Ide najmä o OpenText Exstream, ECM, platformu BPM a všetky generické nástroje OpenText.

Ako bude prebiehať spolupráca medzi vami (ako zástupcom spoločnosti OpenText) a mojimi kolegami z IXTENTU?

Bude mať čo možno najhladší priebeh, pomôžem s podporou všetkých produktov OpenText. Hlavnou zmenou bude skutočnosť, že mám na starosti priamo Českú republiku (môj predchodca bol zodpovedný iba za celý región). Rád by som priniesol skúsenosti od ostatných predajcov/konkurentov, kontakty, vzťahy, know-how a bol by som rád, aby sa podnikanie spoločnosti OpenText v Českej republike rozrastalo.

Na čo sa tešíte? V rámci svojej práce? Máte nejaký kariérny cieľ?

Mojím cieľom je priviesť spoločnosti OpenText tých najväčších klientov v každej krajine a nových predajcov/partnerov.
Rád by som riadil rastúce tímy, čo je tiež moja súkromná výzva, teda poskytovať profesionálne služby na strane spoločnosti OpenText.
So spoločnosťou IXTENT by sme mohli spolupracovať v zmiešaných tímoch, ktoré by sa podobali projektovým realizačným tímom, aby sme našim klientom prinášali tie najlepšie služby.

Akej najväčšej výzve čelíte v novej pozícii?

Som zodpovedný za dve celkom odlišné krajiny, Česká republika je tou najnáročnejšou krajinou (spolu s partnermi), je dobre etablovaná a trh vykazuje rast. V Rumunsku je situácia iná. V Rumunsku je to naopak, ale musím nájsť spôsob, ako dosiahnuť, aby trh rástol. Musím nájsť dva odlišné, no funkčné prístupy.

Máte nejaký profesijný sen?

Snívam o odchode do dôchodku. Ale nie, mám niekoľko profesijných snov, ale zatiaľ si ich nechám pre seba.

Aký je podľa vášho názoru najúžasnejší produkt OpenText?

Určite Magellan, teda analytický nástroj založený na umelej inteligencii s vysokým potenciálom. Jedinou konkurenciou je IBM Watson. Bol to práve pán Watson, kto založil spoločnosť IBM. Ale Magellan je, samozrejme, lepší.

Ako by ste opísali vízie spoločnosti OpenText?

Primeraný a vytrvalý rast pre akvizície.

Ako odpočívate po práci?

Zbožňujem sci-fi filmy, ako napríklad Star Trek, aj nejaké staršie filmy alebo film Cesta na Mesiac.

A čo zlatá rybka, keby ste si mohli priať čokoľvek, čo by to bolo?

Chcel by som mať stroj na cestovanie časom, vrátil by som sa do svojej mladosti a možno znovu začal svoju profesijnú dráhu.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov pri zvládaní profesijných výziev v spoločnosti OpenText.