Zaistenie legislatívneho rámca archivácie dokumentov

Elektronické originály dokumentov sú rovnocennou náhradou papierových listín. Je však nutné zabezpečiť ich ochranu a dôveryhodnosť v súlade s legislatívou a súčasnými modernými trendmi v ICT. Súčasťou archivačného riešenia IXTENT sú služby I.CA, poskytovateľa kvalifikovaných certifikátov, časových pečiatok a elektronických podpisov, či zabezpečenie dôveryhodnosti elektronických dokumentov prostredníctvom biometrického podpisu.

Súlad s lokálnou i európskou legislatívou je ďalej zabezpečený certifikáciou voči všetkým dôležitým medzinárodným štandardom pre správu a archiváciu dokumentov (OAIS, MoReq, ISO 15489, PAdES LTV, CAdES-A, PDF / A-1,2,3, RFC4998, US DoD 5015.02 -STD, DITSCAP, SEC 17a-4, US Section 508, US FDA 21 CFR Part 11, DCTS, PL3).

Archivačné riešenie IXTENT poskytuje aj rad ďalších inteligentných a bezpečnostných funkcií, ako je napríklad:

I.CA certifikáty a časová pečiatka

Spoločnosť IXTENT integruje dodávané produkty so službami Prvej certifikačnej autority, ktorá sa stala v roku 2002 akreditovaným poskytovateľom kvalifikovaných elektronických certifikátov umožňujúcich komunikáciu so štátnou sférou. Od roku 2006 je tiež akreditovaným poskytovateľom časových pečiatok.

Vybrané produkty spoločnosti I.CA:

Biometrický podpis

Jedným z ďalších spôsobov, ako preukázať dôveryhodnosť dokumentu, je použitie biometrického podpisu. Biometrický podpis je založený na unikátnych charakteristikách ručne písaného podpisu (tlak, akcelerácia, rytmus, rýchlosť, smer ťahu, analýza uhlov podpisu atď.). Výhody verifikácie dokumentu prostredníctvom biometrického podpisu sú:

Spoločnosť IXTENT ponúka riešenie biometrického podpisu od spoločnosti KOFAX (Softpro).