Správa technickej a výrobnej dokumentácie

Každý výrobný podnik generuje rad dokumentov, ktoré s procesom výroby úzko súvisia - projektová dokumentácia, výkresy, technické plány, ponuky, zmluvy, objednávky, faktúry atď. S množstvom dokumentácie rastú aj čas a náklady spojené s jej správou a evidenciou. Riešenie spoločnosti IXTENT umožňuje organizáciám veľmi ľahko a efektívne spravovať všetky druhy obsahu, a to po celú dobu životného cyklu výrobku.

Riešenie IXTENT prináša nasledujúce výhody:

Hlavné výhody: