Správa odchádzajúcich dokumentov

Chcete prispôsobiť vzhľad, štruktúru a obsah vašej papierovej alebo elektronickej komunikácie každému zákazníkovi na mieru? Prostredníctvom faktúr za služby, SMS správ, e-mailov alebo zákazníckeho extranetu ponúknuť danému zákazníkovi pre neho ten najvýhodnejší produkt či informovať ho o novinkách týkajúcich sa práve jeho účtu? Maximalizujte efektivitu svojej marketingovej a obchodnej komunikácie s riešením od spoločnosti IXTENT.

Riešenie umožňuje automaticky a na základe pravidiel, vytvárať dokumenty s obsahom prispôsobeným každému zákazníkovi či obchodnému partnerovi na mieru a distribuovať ich prostredníctvom najrôznejších komunikačných kanálov (list, e-mail, SMS, internet atď.).

Riešenie pre správu odchádzajúcich dokumentov je možné využiť všade tam, kde je potreba distribuovať veľké množstvo personifikovaných oznámení:

Riešenie spoločnosti IXTENT umožňuje:

Hlavné výhody: