Správa, monitoring a archivácia e-mailových serverov

E-mail je dnes jedným z najvýznamnejších komunikačných nástrojov a obsahuje stále viac dôležitých obchodných informácií. Veľkosť informácií a súborov poštových serverov či lokálnych úložísk na PC neustále narastá a stáva sa veľkým problémom. Bez sofistikovaných nástrojov sú e-mailové servery úplne bez kontroly obsahu. Každá spoločnosť by sa tak mala zaoberať otázkou, ako tieto informácie dlhodobo a hlavne bezpečne uchovávať, ale zároveň ich mať stále pod kontrolou, rýchlo a efektívne prístupné a vyhľadateľné. A to samozrejme aj v nadväznosti na legislatívne predpisy, ktoré chápu mailovú komunikáciu ako štandardnú obchodnú korešpondenciu so všetkými právnymi dôsledkami.

Riešenie možno nájsť len s využitím automatizovanej klasifikácie (triedenie) správ, ktorá spoločnosti umožní relevantný informačný obsah identifikovať, oddeliť a presunúť do archivačného úložiska. Archivované správy sú aj naďalej riadene dostupné (na základe oprávnenia).

E-mail Management a jeho automatické a interaktívne funkcie umožnia užívateľom aj vedeniu firmy spätne zdokumentovať jednotlivé činnosti. Do sady funkcionalít patrí možnosť definovať, zabezpečiť a kontrolovať procesy, pri ktorých má byť e-mailový obsah striktne riadený, dlhodobo zachovaný alebo kontrolovane zničený (elektronická skartácia).

Riešenie E-mail Managementu od spoločnosti IXTENT poskytuje: