Sprava a zdieľanie dokumentov

Stretávate sa s množstvom dokumentov, ktoré sú nekontrolovateľne ukladané na disky počítačov užívateľov, alebo niekde na serveri v zdieľaných zložkách? Sú informácie neprístupné, alebo naopak sú dostupné ale nemôžete riadiť efektívne prístupové práva? Je hľadanie konkrétnych informácií uložených v dokumentoch zdĺhavé? Zdieľanie aktuálnych verzií dokumentov s viacerými kolegami takmer nemožné? Potrebujete zefektívniť procesy? Správna informácia v správny čas znamená významnú konkurenčnú výhodu, ktorá môže pomôcť v ďalšom rozvoji firmy a viesť k jej ekonomickému rastu a väčšej prosperite. Riešenie predstavuje Management System (DMS), nástroj pre správu neštruktúrovaných informácií a dát.

Dokumenty sprevádzajú každú oblasť zaisťujúcu chod spoločnosti

Najčastejšie je nutné zaistiť spracovanie:

Efektívna správa, zdieľanie a obeh dokumentov

Základným princípom Document Management systému je umožniť efektívne spracovať dokumenty alebo informácie (elektronické súbory, skenované dokumenty, zvukové záznamy, videá, e-mailovú komunikáciu atď.), vytvoriť prostredie pre vedenie všetkých doplňujúcich informácií (napr. vyhľadávacích atribútov alebo väzieb na ďalšie dokumenty) a poskytnúť užívateľom funkcie pre prácu s dokumentmi.

Document Management systém prináša tieto funkcionality:

Legislatíva kladie na firmy a organizácie vyššie požiadavky na správu všetkých dát a dokumentov spojených s podnikaním. Činnosť firmy musí byť transparentná a dlhodobo spätne preukázateľná. Tieto požiadavky je možné dosiahnuť jedine bezpečným uchovaním všetkých relevantných dát a dokumentov.