Správa a archivácia dokumentov na platforme SharePoint

Riešenia postavené na platforme Microsoft SharePoint sú vhodné pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu komunikáciu vovnútri spoločnosti s možnosťou správy obsahu dokumentov v súlade s firemnými predpismi a požiadavkami po celú dobu ich životného cyklu - od evidencie vstupu dokumentu do firmy, zabezpečenie jeho digitalizácie či OCR spracovanie, cez riadený obeh a schvaľovanie vo workflow, elektronickú archiváciu podľa platnej legislatívy, až k prenosu obsahu do ďalšieho podnikového systému či výstupu dokumentov z firmy.

Vlastnosti riešenia IXTENT na platforme Microsoft SharePoint:

Hlavné výhody: