Spracovanie správ elektronických schránok

Elektronické schránky zásadne menia spôsob komunikácie so štátnou správou i s ďalšími právnickými subjektmi. Elektronická schránka však rieši len odovzdanie dokumentu príslušnej právnickej osobe, nie ďalšie úlohy týkajúce sa distribúcie príslušného dokumentu konkrétnemu adresátovi vovnútri organizácie, jeho bezpečné uloženia a archiváciu. Konektor pre elektronické schránky predstavuje komplexné riešenie príjmu, odosielania a správy správ elektronických schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom bez ohľadu na jeho typ. Získate tak plnú kontrolu nad správami elektronických schránok a nehrozí nebezpečenstvo z omeškania pri ich vybavovaní.

Konektor do elektronických schránok od spoločnosti IXTENT ponúka nasledujúce výhody:

Hlavné výhody: