Faktúry a ďalšie finančné doklady

Pre koho sa hodí?

Hromadia sa Vám vo firme prijaté faktúry, ktoré musíte prácne manuálne prepisovať do ERP systému, kontrolovať, schvaľovať a následne ich papierovo archivovať? Ide to aj inak.

 • Skenovanie,

  automatizované vyťaženie dát a kontrola výnimiek

 • Elektronický obeh

  faktúr (Workflow)

 • Schvaľovanie a preplácanie

  faktúr bez meškania

 • Sprístupnenie

  faktúr nadväzným systémom

 • Archivovanie faktúr

  elektronicky v súlade s legislatívou

 • Finančné reporty z ERP

  môžete uchovávať aj spätne

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

Implementujeme osvedčené riešenia pre podporu všetkých dokumentových procesov súvisiacich so spracovaním finančných a súvisiacich dokladov (dodávateľské faktúry, odchádzajúce faktúry…) s väzbou ERP ako napríklad SAP. Našimi typickými projektami sú digitalizácie, automatizované vyťažovanie dát z faktúr s väzbou na dáta v ERP (objednávky, dodacie listy a pod.), schvaľovanie finančných dokladov formou workflow, dokumentová a dátová archivácia faktúr a finančných reportov. Máme za sebou stovky úspešne realizovaných projektov.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Efektivní elektronické workflow pro likvidaci faktur

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre

Preskúmejte cestu k digitálnej transformácii