Riadenie procesov organizácie

Obchodný proces je zostavený z ľudí, informačného obsahu a aplikácií organizácie. Len ak tieto tri elementy spolu spolupracujú v integrovanom prostredí, je možné zvýšiť produktivitu a hodnotu spolupráce celého reťazca. Všeobecným cieľom procesného riadenia je optimalizácia procesov tak, aby organizácia bola schopná reagovať na dynamické zmeny trhu a potrieb zákazníkov. Business Process Management (BPM) ponúka prostriedky pre riadenie, optimalizáciu, automatizáciu a transparentnosť firemných i zákazníckych procesov. Ak je toto docielené pomocou software, je efekt zásadne pozitívny a prínosy maximálne.

BPM je komplexný nástroj pre riadenie a správu vnútropodnikových a obchodných procesov po celú dobu ich životného cyklu.

Typickými obchodnými prípadmi pre nasadenie BPM sú napríklad procesy pri spracovaní faktúr, žiadostí o služobnú cestu či dovolenku, tvorba a schvaľovanie ponúk, zmlúv, alebo zložité obchodné procesy typu likvidácie poistných udalostí alebo schvaľovania bankového úveru a pod. Všeobecne platí, že každá organizácia má svoje vlastné kľúčové procesy. Nutné podmienky produktivity a efektivity procesov sú splnené vtedy, ak pracujú osoby, podnikové aplikácie a informačný obsah vo vzájomnom súlade.

IXTENT Business Process Management poskytuje: