Riadenie kvality

Cieľom každej organizácie je ponúkať také produkty, ktoré budú spĺňať požiadavky zákazníkov a príslušných predpisov týkajúcich sa kvality. Iniciatívy v oblasti riadenia kvality môžu byť buď interné, alebo môžu súvisieť s certifikáciami, ako sú napríklad ISO 9000 a ISO 9001:2000. Všetky firmy pracujúce (alebo pripravujúce sa) podľa štandardu akostných noriem ISO 9001 musia jednoznačne definovať postupy a procesy práce s dokumentom a zaznamenávať všetky jeho zmeny (kto, kedy, čo atď.).

Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia, ktoré uľahčujú riadenie kvality tým, že vám umožní:

Hlavné výhody:

Referencie