Portály, správa webu

Potrebujete podporiť tímovú spoluprácu, komunikáciu a zdieľanie informácií vo vnútri spoločnosti či s vašimi obchodnými partnermi alebo zákazníkmi? Zabezpečiť prístup ku všetkým dôležitým informáciám v ten pravý čas a tým správnym ľuďom? Portálové riešenia, resp. interný firemný web (intranet), klientske portály (extranet) či firemné webové stránky, poskytujú prístup k najrôznejším dátam, dokumentom či aplikáciám pohodlne a na jednom mieste.

Portálové riešenia od spoločnosti IXTENT poskytujú nasledujúce výhody:

Riešenia spoločnosti IXTENT sú pripravované na mieru zákazníkovi podľa jeho požiadaviek, čo umožňuje vytvoriť jedinečné riešenie s maximálnou podporou obchodných a strategických cieľov zákazníka.

Hlavné výhody: