Podpora obchodných procesov

Obchodný proces je sprevádzaný radom štruktúrovaných a neštruktúrovaných, papierových alebo elektronických dokumentov a pošty, ktoré je potrebné spravovať, a zaistiť tak prístup pracovníkov obchodného oddelenia ku všetkým potrebným informáciám. Nemenej dôležitá je tiež možnosť automatizácie obchodných procesov, vďaka ktorej dochádza k výraznej časovej a nákladovej úspore. Spoločnosť IXTENT poskytuje riešenia, ktoré Vám zaistia centralizovanú správu dokumentov a efektívnu spoluprácu vašich obchodných reprezentantov.

Centralizovaná správa obchodných dokumentov

Moderné obchodné oddelenie sa nezaobíde bez servisu centralizovaných informácií, zjednotených postupov (workflow) či možnosti individuálneho prístupu pre využívanie informácií cez webové a mobilné rozhranie. Škálovateľnosť klientskej databázy a súvisiacich informácií podľa rôznych hľadísk segmentácie, ako aj ďalšie funkcie reportingu, umožňujú obchodníkovi rýchlo získať prehľad o relatívnych hodnotách pre kvalitnejšie rozhodovanie v reálnom čase. Prepojenosť s podnikovým finančným systémom (ERP) dáva možnosť spätnej väzby o finančných tokoch a súhrnných reportingov. Obchod využíva a spätne dodáva informácie z trhu do supportných oddelení, ako je marketing (CRM), právne služby, oddelenie servisu a iné.

Riešenie IXTENT vytvorí z fáz obchodného procesu pracujúce súkolie

Podnik, ktorý chce dlhodobo rozvíjať svoju obchodnú činnosť, napĺňať želania klienta, ale aj rešpektovať legislatívne požiadavky, potrebuje presne a nepretržite dokumentovať celý obchodný proces. Takúto možnosť mu dávajú riešenia IXTENT s rôznymi špecializovanými produktovými komponentmi, ktoré sú zjednocujúcou platformou pre využívanie informácií, poznatkov, zdieľanie zdrojov, pre správu dokumentov, uplatnenie zmenového riadenia, tvorbu plánov, projektov a ich kontrolu. Nachádza plnohodnotné uplatnenie vo všetkých obchodných fázach - riadenie ponúk, riadenie objednávok, riadenie zmlúv, riadenie cien, fakturácia, riadenie predajnej dokumentácie, riadenie vzťahov so zákazníkmi. 

Tým sú vytvorené základné predpoklady pre kontrolu, riadenie a tvorbu ďalšej obchodnej stratégie podniku.

Hlavné výhody: